У рамках міжнародної співпраці архітектурного факультету з інститутом збереження та відновлення обєктів культурної спадщини Віденського університету дизайну та декоративно-ужиткового мистецтва, доцентка кафедри рисунка і живопису кандидатка мистецтвознавства Світлана Біленкова проходила зарубіжне стажування.
Інститут консервації та реставрації має статус єдиного вищого навчального закладу в Австрії, який при Комітеті ЮНЕСКО разом зі студентами проводить реставраційні та відновлювальні роботи  на обєктах всесвітньої спадщини регіону країн Азії. На практичному досвіді інституту вивчалися передова методологія навчального процесу та взаємодія багатовекторних міждисциплінарних процесів з налагодженням нових  креативних шляхів у формуванні творчої креативної платформи співпрації з  питань збереження обєктів культурної спадщини ЮНЕСКО та памяткоохоронної справи.
На побажання австрійських колег та студентів, Світлана Біленкова також провела відкриту гостьову лекцію “Eisbrecher im ukrainischen Denkmalschutz Persönliche Positionen im Lebenslauf” (“Криголам в українській памяткоохоронній справі як життєва позиція”) http://193.170.188.56/jart/prj3/angewandte-2016/main.jart?rel=de&reserve-mode=reserve&content-id=1453068412106&artikel_id=1551947721157.
Робота викладачів кафедри рисунка і живопису викликала пожвавлений інтерес серед науково-викладацького та студентського колективу віденського університету. Намічені подальші кроки продовження співпраці.
Кравченко Н.А., начальник відділу міжнародних звязків