Затверджено та опубліковано остаточну редакцію ДБН Б.2.2-ХХ:20ХХ Планування та забудова територій.
Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. ДБН В.2.2-40:2018
Переглянути 

Бібліотека Київського національного
університету будівництва і архітектури