Із 20.05 по 25.05 та 18.06 – 25.06. 2019 на архітектурному факультеті відбулися захисти кваліфікаційних робіт  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр спеціальність: 191 -архітектура та містобудування, 022 – дизайн  023 – образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

У роботі атестаційних екзаменаційних комісій взяли участь провідні фахівці з відповідних галузей:

Присяжнюк В.Ф. голова АЕК, головний архітектор КП “Інституту генплана м.Києва”, заслужений архітектор України, лауреат Державних премій України в галузі архітектури.

Шевченко В.Г. заступник голови АЕК, керівник творчої архітектурної майстерні “В.Шевченко”, заслужений архітектор України.

Економов А.О. начальник відділу нормативно-методичного забезпечення містобудівного проектування інституту “Діпромісто ”.

Шпілевський І.І. директор Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя. заслужений архітектор України.

Жежерін В.Б. – голова АЕК, президент архітектурно-будівельної компанії АБК ” Жежерін”, народний архітектор України.

Муляр Л.Х. – заступник голови АЕК, кандидат архітектури, директор ТОВ «Київпроект» заслужений архітектор України.

Негода В.А.- голова АЕК, Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, заслужений архітектор України.

Шкрогаль В.М.- заступник голови АЕК, керівник ПП «творча архітектурна майстерня В. Шкрогаль», архітектор

Гусаков В.М.- голова АЕК, кандидат технічних наук, професор, заслужений архітектор України, президент національної спілки архітекторі) України.

Абизов В.А. – голова АЕК, доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України.

Желтовський В.В. – заступник голови АЕК, заступник директора інституту «Київгенплан» ВАТ «Київпроект», заслужений архітектор України.

Куделін А.Є – голова АЕК, заступник начальника відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування Київської міської ради, архітектор.

Селівачов М.Р. – голова АЕК, професор, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри НАОМА.

ФранчукВ.О. – заслужений художник України, член національної спілки художників України, лауреат Шевченківської премії.

Сотник Л.І. – заслужений діяч мистецтв, член національної спілки художників України.

Яковлєв М.І  голова АЕК, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії мистецтв України, Головний вчений секретар Академії мистецтв України.

Слюсаренко Ю.С.- кандидат технічних наук, перший заступник директор НДІБК.

А також провідні викладачі архітектурного факультету та КНУБА серед яких:

Кащенко О.В. заступник голови АЕК, декан архітектурного факультету, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Дьомін М.М.- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри міського будівництва КНУБА, народний архітектор України.

Бойко І.П.- доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ та фундаментів КНУБА, заслужений діяч науки і техніки України.

Підгорний О.Л.- доктор технічних наук, професор кафедри архітектурних конструкцій, заслужений діяч науки і техніки України.

Шебек Н.М.- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри містобудування.

Куцевич В.В.- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проектування цивільних будівель та споруд.

ЄжовС.В. – кандидат архітектури, доцент, професор кафедри АПЦБС, заслужений архітектор України.

Юнаков С Ф – головний архітекторархітектор творчої майстерні «С. Юнаков», професор кафедри теорії архітектури, заслужений архітектор України.

Віг Я.Я.- керівник творчої майстерні, заслужений архітектор України.

Серьогін Ю.Е – керівник творчої майстерні, заслужений архітектор України.

Слєпцов О.С. доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проектування народний архітектор України.

Сазонов К.О. доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі.

Самойлович В.В. – доктор технічних наук, професор кафедри теорії архітектурі

Тімохін В.О.- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища.

Сергійчик О.В. доктор технічних наук, професор кафедри архітектурних конструкцій.

Журавська Н.Є.- кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці навколишнього середовища.

ТовбичВ.В. – заступник голови АЕК, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі.

Панченко Т.Ф.- доктор архітектури, професор, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, народний архітектор України.

Третьяк Ю.В.- доктор архітектури, професор кафедри рисунку і живопису та ін/

Захистились та отримали дипломи магістра та бакалавра близько 450 випускників. Комісії відзначили високий рівень випускних робіт. Більше 90 відсотків дипломів були оцінені відмінними та добрими оцінками.

Заступник декана архітектурного факультету                             К.Покотило