Завершені вступні випробування і творчі конкурси для абітурієнтів Київського національного університету будівництва і архітектури. Для майбутніх студентів архітектурного факультету цього року вступна кампанія почалася значно раніше, ніж для більшості випускників шкіл. Члени фахових комісії з рисунку, живопису, композиції та графіки-креслення відмічають високий рівень підготовки вступників, який пояснюється їх системною та наполегливою підготовкою до оволодіння майбутньою професією на наших підготовчих курсах.

Загалом до університету цього року було подано біля 7500 заяв на всі освітні рівні. Загальна кількість поданих заяв на перший курс на базі повної загальної середньої освіти становить близько 5000 заяв, для отримання освітнього ступеня магістр – близько 2000 заяв.

Відкриті цього року нові спеціальності в КНУБА 161 «Хімічні технології та інженерія», 052 «Політологія» користувались у вступників популярністю.

 

Загалом, за підсумками вступної кампанії, можна зробити висновок про те, що популярними залишаються спеціальності Архітектурного факультету, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та спеціальності галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Вступники на базі ПЗСО повинні виконати умови вступу і у встановлені строки, до 1 серпня 2019 року, подати оригінали документів до приймальної комісії університету.

Відповідальний секретар

приймальної комісії

Суханевич М.В.