Головним управлінням статистики у м. Києві видано статистичний збірник “Статистичний щорічник м. Києва за 2017 рік”, який містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану міста у 2017 році порівняно з 2000, 2005, 2010–2016 роками. В ньому висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення та надані окремі зіставлення за регіонами України.
Видання може бути цікаве студентам, фахівцям, науковцям. Інформація буде корисною при написанні наукових, дипломних, курсових робіт тощо.
Заступник начальника Головного управління статистики у м.Києві
О.І. Настоящий