30 серпня 2019 року відбулась традиційна серпнева Конференція трудового колективу КНУБА. Вона була присвячена підсумкам минулого навчального року й тим завданням, які постають перед колективом Університету у новому році. З доповіддю виступив ректор Куліков Петро Мусійович.

Ректор відзначив, що Університет важко, із натугою, але впевнено реформується, повертається до продуктивного життя. Дещо оновлюється матеріально-технічна база, наводиться лад в навчальних корпусах, аудиторіях, спорткомплексу, території університету, бази відпочинку. Зростає рейтинг університету. Лише за 1 рік університет серед «Кращих ВНЗ України» перемістився з 36 -го на 30 місце з 293 заклади III-IV рівнів акредитації. Зусиллями  викладачів і студентів КНУБА, приймальної комісії ми добре пройшли випробування вступною кампанією цього року. На сьогодні університет зробив уже декілька суттєвих кроків у напрямку удосконалення  структури і обсягів підготовки фахівців за інженерними спеціальностями. Співпрацюємо з роботодавцями України, з лідерами в галузі будівництва України та іншими гігантами вітчизняної промисловості. До складу Наглядової Ради КНУБА входять найпотужніші роботодавці. КНУБА вже почав узгоджувати навчальні плани за певними спеціальностями відповідно до вимог базових галузей промисловості.

У доповіді ректор порушив також питання кадрової політики, виконання Університетом функції наукового центру, про патріотичне, морально-духовне виховання студентства та інші.

Після виступу ректор Куліков П.М. та Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування  Клочко А.А. вручили нагороди кращим працівникам КНУБА.