КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Факультет автоматизації і інформатизаційних технологій

Доцента кафедри

інформаційних технологій проектування та прикладної математики (2)

Доцента кафедри

управління проектами (2)

Професора кафедри

управління проектами (2)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Старшого викладача кафедри

Доцента кафедри

фізичного виховання та спорту (1)

фізичного виховання та спорту (1)

Факультет інженерних систем та екології

Старшого викладача кафедри

охорони праці та навколишнього середовища (1)

Будівельно-технологічний факультет

Доцента кафедри

технології будівельних конструкцій і виробів (1)

Архітектурний факультет

Доцента кафедри

філософії (1)

Професора кафедри

основ архітектури і архітектурного проектування (3)

Доцента кафедри

основ архітектури і архітектурного проектування (2)

Асистента кафедри

інформаційних технологій в архітектурі (1)

Будівельний факультет

Доцента кафедри

економічної теорії обліку та оподаткування (1)

Доцента кафедри

залізобетонних і камяних конструкцій (1)

Доцента кафедри

геотехніки (1)

Доцента кафедри

економіки будівництва (1)

Доцента кафедри

металевих і деревяних конструкцій (1)

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;

 • звіт за попередній термін роботи;

 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;

 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;

 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);

 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;

 • автобіографію;

 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;

 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;

 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 09.10.2019 р.