До конкурсного відбору на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) у 2019 році залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статті (віком не старше 40 років), які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання за станом здоров’я.

Військова підготовка громадян України в університеті з 01.09.2019 року буде проводитись за наступними військово-обліковими спеціальностями: Соціальна психологія; Політологія; Тилове забезпечення; Математичне та програмне забезпечення; Фінансове забезпечення і економіка діяльності військ (сил); Застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних підрозділів; Застосування механізованих та артилерійських  підрозділів; застосування інженерно – технічних підрозділів; Організація пожежної безпеки.

ВАЖЛИВО. Військову підготовку громадяни України можуть проходити за умови відповідності напряму їх підготовки у закладів вищої освіти (ЗВО) – військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу (Постанова КМУ № 48  від 01.02. 2012 р.із змінами 2015 р.).

Умови та порядок прийому на навчання:

  1. Для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу громадяни України проходять конкурсний відбір.
  2. Конкурсний відбір кандидатів на навчання проводиться Відбірковою комісією Національного університету оборони України. Терміни проведення – з 01 квітня по 30 жовтня 2019 року.
  3. Подача документів до Відбіркової комісії проводиться в період – з 1 лютого по 30 жовтня 2019 року.
  4. Порядок подачі документів громадянами України на навчання.

4.1 Студенти ЗВО України, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки у 2019 році повинні подати заяви в деканати факультетів (інститутів) на ім’я декана факультету за місцем основного навчання.

4.2 Інші категорії громадян України в тому числі і військовослужбовці – на ім’я начальника НУОУ (через Відбіркову комісію НУОУ).

4.3 Кандидати на навчання надають до Відбіркової комісії НУОУ встановлений перелік документів, а саме: підписана заява; службова характеристика; копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11)  ‑ 2 шт.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ‑2 шт.;  копія приписного свідоцтва (крім дівчат) – 2 шт.; автобіографія складена власноруч (зразок додається); фото 3х4 – 4 шт. (кольорові) – для всіх категорій громадян України; довідка з деканату про форму навчання  та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екз., заліки) – для студентів ; копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності – для інших категорій громадян України; оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки (надається після проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає відбіркова комісія НУОУ).

Примітка.  Військовослужбовці додатково надають витяг із наказу командира в/ч про дозвіл на проходження військової підготовки та відомості про підсумки індивідуальної підготовки у в/ч.

4.4 Наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок ВЛК надає право  (допуск) кандидату до складання вступних випробувань.

  1. Порядок складання вступних випробувань та зарахування на навчання

5.1 З метою оцінки рівня готовності кандидатів до  навчання громадяни України складають вступні випробування.

5.2 Вступні випробування проводяться в період із  01 квітня по 30 серпня 2019 року на навчально-матеріальній базі НУОУ згідно графіку випробувань.

5.3  Сума балів, отримана громадянином України за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг кожного кандидата на навчання.

5.4  За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список, відповідно до якого громадян України зараховуються на навчання.

5.5  Під час проходження конкурсного відбору (здачі вступних випробувань) кандидат на навчання повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво.

Додаткова інформація:  271-09-78, 271-09-72, http://www.nuou.org.ua