Шановні колеги! Кафедра інформаційних технологій в архітектурі, кафедра дизайну архітектурного середовища та Науково-дослідний інститут теорії архітектури, містобудування і дизайну (НДІІТАМД), КНУБА запрошують викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів, докторантів, студентів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування і громадських організацій взяти участь у  V міжнародній науково-практичній конференції (22 листопада 2019 р.)

АРХІТЕКТУРА ІСТОРИЧНОГО КИЄВА. ВІМ та ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АРХІТЕКТУРІ

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

сучасне дослідження, висвітлення та прозора дискусія щодо проблем впровадження ВІМ та міждисциплінарне використання цифрових моделей у архітектурі та будівництві

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Товбич В.В. (голова), Левченко О.В., Козакова О.М., Косаревська Р.О., Кисіль О.В.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Форми участі: очна та дистанційна. Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних та секційних засідань

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

прийом заявок, текстів доповідей, – до 1 листопада 2019 р. Реєстрація учасників і робота конференції – 22 листопада 2019 р. з 9-00

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Українська, англійська, німецька, польська, російська.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Розвиток ВІМ технологій в архітектурі та будівництві.
 • Освіта та освітні програми.
 • Система комп’ютерного 3D моделювання.
 • Графічні редактори.
 • Мультимедійна презентація проектів.
 • Геоінформаційні системи.
 • Нові тенденції розвитку інформаційних технологій в архітектурі.
 • Вплив інформаційних технологій на формування та розвиток Києва, минуле та майбутнє.

Матеріали конференції планується видати як тези доповідей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ:

Публікації подаються в електронному та друкованому вигляді на аркушах формату А 4 (без нумерації сторінок та обов’язково з підписом автора (-ів) на останній сторінці) у текстових редакторах типу Word шрифтом Times NR Cyr14 кегль., інтервал 1,0; поля – 20 мм з усіх боків сторінки. Обсяг тез до 2000 знаків. (не більше 2-х сторінок)

Тези мають містити:

 • УДК у верхньому лівому кутку;
 • нижче посередині сторінки – назва доповіді;
 • під назвою доповіді вказується повністю прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь і звання автора, посада та місце роботи;
 • через один рядок – текст матеріалу.

Переноси слів не допускаються. Відомості про автора подаються в окремому файлі.

Рукопис повинен бути ретельно відредагований і підписаний усіма авторами.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для учасників встановлений організаційний внесок у розмірі 120 грн. Сума внеску включає витрати, пов’язані з проведенням конференції, публікацією матеріалів конференції та отримання одного примірника матеріалів конференції (в межах України). Проживання, харчування, транспортні витрати – за рахунок учасника.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ПЕРЕРАХОВУВАТИ:

Отримувач – Благодійна організація «Фонд розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури»

ЄДПУ: 38675230

МФО: 320649

Банк отримувача – ПАТ КБ “Приват Банк”

р/р UА 563206490000026000052693844

Призначення платежу: добровільне пожертвування для виконання статутних завдань.

Заявки та тексти доповідей слід надсилати

до 1 листопада 2019 р. на адресу E-mail: arch-knuba@i.ua

Після підтвердження оргкомітетом про включення заявки до програми слід до 1 листопада 2019 р. направити копію платіжного доручення.

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.

Наприклад:

Семко В. Л. _ Тези

Семко В. Л. _ Заявка

Семко В. Л. _ Квитанція

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Київський національний університет будівництва і архітектури

вул.Преображенська,2 (архітектурний факультет, кафедра інформаційних технологій в архітектурі. к.113А) Тел..+38(044)245 48 40 E-mail: arch-knuba@i.ua

Секретарі оргкомітету

Левченко О. В., Козакова О. М., Косаревська Р. О.