КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

 

Будівельний факультет
Професора кафедри будівельної механіки (1)
Доцента кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій (1)
Викладача кафедри українознавства (1)
Професора кафедри менеджменту в будівництві (1)
Асистента кафедри металевих і дерев’яних конструкцій (1)
Архітектурний факультет
Доцента кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд (1)
Завідувача кафедри теорії архітектури (1))
Професора кафедри основ архітектури і архітектурного проектування (1)
Старшого викладача кафедри архітектурних конструкцій (1)
Доцента кафедри інформаційних технологій в архітектурі (1)
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Доцента кафедри кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії (1)
Доцента кафедри інформаційних технологій (1)
Старшого викладача кафедри основ професійного навчання (1)
Доцента кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики (1)
Факультет інженерних систем та екології
Старшого викладача кафедри водопостачання та водовідведення (1)
Професора кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1)
Доцента кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1)
Завідувача кафедри фізики (1)
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Доцента кафедри вищої математики (1)
Завідувача кафедри інженерної геодезії (1)
Старшого викладача кафедри іноземних мов (1)
Будівельно-технологічний факультет
Професора кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві
Факультет урбаністики та просторового планування
Декана факультету (1)
Доцента кафедри міського господарства (1)

 

Термін подання  документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

 

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

 

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 07.11.2019 р.