У рамках святкування 70-річного ювілею кафедри «Теплогазопостачання і вентиляції» факультету інженерних систем та екології проводиться науково-практична конференція “Теорія і практика формування мікроклімату та енергопостачання будівель і споруд” (16-18 жовтня 2019 р.).

Зав. каф. ТГПіВ проф. Довгалюк В.Б.