Викладачі кафедр економіки будівництва і менеджменту в будівництві будівельного факультету доценти Ірина Івахненко, Юлія Запєчна, Ольга Бєлєнкова і ст. викладач Надія Боліла пройшли науково-педагогічне стажування на базі університеті ISMA Business Incubator у столиці Латвії Ризі за темою «New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning».

Під час стажування викладачі ознайомились з методиками викладання в університеті та підходами щодо організації навчального процесу в сучасному європейському закладі вищої освіти.

За результатом стажування представники нашого вишу отримали сертифікати учасників. Було також підписано договір про співпрацю КНУБА з університетом ISMA Business Incubator.

Ірина Івахненко,

доцент кафедри менеджменту в будівництві