Уже втретє на базі КНУБА кафедра основ професійного навчання організовує і проводить ІІІ Всеукраїнський круглий стіл за міжнародною участю «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України».

У круглому столі, крім науково-педагогічних працівників КНУБА, очно й заочно взяли участь представники з понад з 21 закладів освіти, у тому числі двох зарубіжних (Мексика та Польща), а також з Управління фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України, ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка» Житомирської обласної ради», які надіслали більше 70 тез доповідей і які вміщені у збірнику матеріалів обсягом 300 сторінок.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся проректор з наукової роботи, академік Академії наук вищої освіти України та Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Віталій Олексійович Плоскuй, який зазначив, що «Наш захід – це унікальна можливість обговорити актуальні питання розвитку освіти та ще один крок на шляху пошуку ресурсів повноцінного розвитку особистості, формування її відповідної професійної спрямованості, впровадження сучасних методик, новітніх технологій, створення ефективної інфраструктури освітньої галузі».

Мета круглого столу «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» полягала у дослідженні, порівнянні, популяризація, обміну думками щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду із актуальних психолого-педагогічних проблем професійної освіти.

Науковці та практики обговорили та виробили спільні погляди на вирішення актуальних проблем освітнього процесу в ЗВО, професійної та фахової передвищої освіти України, післядипломної освіти, забезпечення якості та конкурентоспроможності освітньої системи, створення ефективних соціально-психологічних умов навчання, реалізації особистісно орієнтованих технологій у професійній діяльності викладача.

У пленарному засіданні круглого столу взяли безпосередню участь представники:

1. Університету менеджменту освіти НАПН України (м. Київ)

Супрун В’ячеслав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

Озерян Ольга Леонідівнамагістр державного управління, директор Наукової бібліотеки Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, членкиня-кореспондентка Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся».

2. Гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Бондаренко Ніна Антонівна, старший викладач кафедри військової підготовки.

3. Київського національного торговельно-економічного університету

Корольчук Микола Степанович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету.

4. Київського міжнародного університету

Пилипенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри психології та педагогіки.

5. Національної академії внутрішніх справ України

Сушков Олег Олександрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки.

6. КНУБА

Перегуда Євген Вікторович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права;

Климчук Марина Миколаївна, кандидат економічних наук, професор кафедри організації та управління будівництвом.

Заочно взяли участь представники зарубіжних ЗВО:

1. Автономний університет Сакатекаса, Мексика (Жижко Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор);

2. Куявська вища школа, Польща (м. Влоцлавек) (Urszula Kempińska, Ph.D., Assistant Professor).

В ухвалі Круглого столу учасники звернути увагу науково-педагогічної спільноти на посилення уваги до:

вивчення історичних, теоретичних і праксеологічнеих аспектів проблеми професійного розвитку фахівців у сучасній вітчизняній системі освіти;

продовження практики організації науково-методичного полілогу в інтерактивних форматах (тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відео конфер, відео конференцій, оn-line студій, лабораторій, web-колегіумів, педагогічних web-квестів тощо), на сторінках періодичних видань та у віртуальному освітньому просторі; пропонувати кафедрам ЗВО активізувати методологічну, концептуальну, змістову, технологічну інтеграцію діяльності для реалізації принципу «від теорії – до практики», від теоретико-методологічного опрацювання актуальних проблем до змістових і технологічних механізмів їх реалізації.

Усі присутні отримали сертифікати учасників Всеукраїнського круглого столу.