Декан факультету інженерних систем та екології професор О.В.Приймак та доцент кафедри теплотехніки П.М.Гламаздін 7 листопада 2019 року відвідали Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти та Ярмарок освіти у м. Запоріжжя.
Метою поїздки було налагодження тіснішої співпраці за напрямами освітньої діяльності та залучення до вступу у КНУБА абітурієнтів з числа випускників училищ, шкіл та коледжів.
 У дружніх довірливих бесідах аргументовано надавалась інформація про переваги навчання у КНУБА, щоб стати успішнішим з освітою, отриманою у кращому вузі архітектурно-будівельної та суміжних галузей економіки. Адже майбутні студенти факультету інженерних систем  та екології і далі інженери безпосередньо створюють новітні технології  на основі ключових слів ,,свіже повітря,,, ,,чиста вода,,, “енергоефективність,, , “енергозбереження,, , “екологічна безпека,,  використання сонячої, вітрової та інших видів відновлювальних та нетрадиційних видів енергій.
У добру путь, майбутній студенте факультету інженерних систем та екології!
Декан факультету інженерних систем та екології,
проф., д.т.н. Олександр Приймак