Головним управлінням статистики у м. Києві (далі – Головне управління статистики) видано статистичний збірник “Статистичний щорічник м. Києва за 2018 рік”, який містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану міста у 2018 році порівняно з 2000, 2005, 2010–2017 роками. В ньому висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення. Надані окремі зіставлення за регіонами України.

Видання може бути цікаве студентам, фахівцям, науковцям. Інформація буде корисною при написанні курсових, дипломних, наукових робіт тощо.

Статистична інформація виробляється органами державної статистики відповідно до плану державних статистичних спостережень та відкрита для широкої громадськості. Для поширення статистичної інформації використовують сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Основними засобами для першого оприлюднення статистичних даних, з дотриманням конфіденційності, є вебсайти Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та його територіальних органів, зокрема вебсайт Головного управління статистики (www.kyiv.ukrstat.gov.ua).

Пропонуємо розглянути можливість оновлення на вебсайті http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2906&lang=1
на сторінку “Статистичний щорічник м. Києва за 2018 рік” (далі – “Щорічник 2018р.”) та завантаження презентаційної версії “Щорічник 2018р.”

З питань придбання “Щорічника 2018р.” та інших статистичних видань просимо звертатись до управління поширення інформації та комунікацій, за адресою:
вул. Тургенєвська 71, кім. 312, тел. 486-69-71.