29-30 листопада відбулася організована кафедрою філософії архітектурного факультету ІІ Всеукраїнська  наукова конференція «Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі».

У заході брали участь представники провідних університетів України: Львівського національного університету ім. І.Франка, Національного університету Львівська політехніка, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Харківської державної академії залізничного транспорту, Чернівецького національного університету ім. Федьковича, Вінницького національного технічного університету, Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова, Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, Ужгородського державного вищого навчального закладу «Ужгородський  національний університет», Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а також представники Київських наукових установ і університетів:

Інституту філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу ім.Г.М.Доброва НАН України, Науково-дослідного інституту українознавства НАН України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Європейського об’єднання з питань естетики; Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця,  Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного авіаційного університету, Інституту інноваційної освіти КНУБА, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.

Щодо якісного складу: у роботі конференції брали участь 88 учасників із них – 31 доктор наук, 37 кандидатів наук, 3 старші викладачі, 2 асистенти, 14 студентів рівня бакалавра і магістра.

У процесі роботи конференції доповідачі та присутні мали можливість не лише поділитися своїми науковими ідеями, концептами  про сучасний стан і перспективи розвитку та вдосконалення  національної освіти,  науки, техніки і архітектури, але водночас говорили і про актуальні  проблеми та пропонували шляхи щодо їх вирішення.

Оргкомітет конференції разом з учасниками визначив кращі доповіді, не лише за високим науковим змістом, але  і такі, котрі були присвячені актуальним проблемам, і викликали бурхливе обговорення. Це наукові повідомлення д.філос.н., Кисельова Миколи Миколайовича, д.тех.н., Кащенка Олександра Володимировича, д.філос.н., Чуйка Вадима Леонідовича, д. філос.н., Ратнікова Володимира Сазоновича, д.філос.н., Ведмедєва Михайла Михайловича.

Окрім виступів, запитань і подальшого обговорення, учасники подякували за запрошення та висловили пропозицію оргкомітету конференції – зробити традицією проведення наукових конференцій на базі кафедри філософії архітектурного факультету КНУБА  – проводити її щорічно.

Оргкомітет конференції