В цьому році ми вдруге підводимо підсумки рейтингування факультетів КНУБА. Минулорічне положення про  оцінювання діяльності факультетів було доопрацьовано  за допомогою декана  ФІСЕ О.В. Приймака та факультету урбаністики та просторового планування А.Мамедова. За новим Положенням, діяльність факультетів оцінювалась за чотирма напрямками.

Перший –  «Міжнародна активність. Академічна мобільність.»

В цьому розділі оцінювалась організація і проведення заходів з міжнародними партнерами, проведення міжнародних конференцій, фестивалів, виставок,  міжнародних спортивних та культурних заходів  з розміщенням інформації про їх проведення на сайті КНУБА. Найбільш ціним в цьому розділі було участь в Міжнародних наукових грантах усіх рівнів в якості Організатора або Учасника. Крім цього, оцінювалась також Академічна мобільність викладачів, студентів, персоналу.

В організації міжнародних заходів кращими за показниками виглядають факультет архітектурний і урбаністики та просторового планування. Будівельний та будівельно-технологічний  факультети знаходяться в середині, у інших факультетів показники нижче середнього.

Другий напрямок – «Формування контингенту, якість підготовки студентів. Профорієнтаційна робота. Взаємодія з роботодавцями». В цьому розділі аналізувалась робота факультетів по формуванню контингенту здобувачів освіти різних рівнів навчання. При цьому, перевага поділялась набору здобувачів на контрактну форму навчання. Оцінювалась, також, досягнення студентів в спортивних змаганнях.

Важливе місце поділялось профорієнтаційної роботі факультетів, у тому числі організація та участь факультетів, кафедр та окремих викладачів в   ярмарках професій, днях відкритих дверей в КНУБА, виставках, профорієнтаційних форумах, конференціях,   виступів перед учнями та їх батьками. Неможливо було в рейтингуванні не враховувати роботу по працевлаштуванню випускників, ефективність контактів з роботодавцями.

Що ми маємо в цілому по  другому розділу за підсумками року? Показники чотирьох факультетів знаходяться на достатньому рівні. Це – архітектурний, будівельний, будівельно-технологічний, інженерних систем та екології. Посередині знаходиться  факультет  урбаністики та просторового планування.

Третій  напрямок – «Якість науково-педагогічного персоналу».

За підсумками результатів в цьому розділі показники чотирьох  факультетів знаходяться на достатньому рівні. Це – факультет  урбаністики та просторового планування, будівельний, будівельно-технологічний, факультет автоматизації та інформаційних технологій. Посередині знаходиться  архітектурний та факультет інженерних систем та екології.

Четвертий напрямок – «Науково-технічна та творча активність».

В якості параметрів оцінювання були обрані результати роботи факультетів по отриманню охоронних документів: «патенти на винаходи»,  «патенти на корисні моделі», «патенти на промислові  зразки». Важливе місце в цьому розділі рейтингування займає робота по підготовці кандидатів та докторів наук. Вперше ми намагались оцінювати вклад факультетів в виконанні бюджетних та позабюджетних робіт, які приносять кошти Університету. Проблемним виявилося порівняння кількості наукових робіт, заявлених в таблиці факультетом з подання кафедр, з кількістю робіт вказаних на сайтах кафедр. Тільки у будівельно-технологічного факультету ці суми співпадають.

За результатами показників цього розділу п’ять факультетів вище середнього рівня.

Переможець визначається за найменшою сумою місць по розділам  рейтингування. За підсумками, найменша  сума місць  – 10 – вийшла у двох факультетів: будівельного та будівельно-технологічного. Саме вони і визначені переможцями оцінювання діяльності факультетів КНУБА у 2019 році.

Вітаємо переможців!

Начальник інформаційно-аналітичного відділу В. Мухін