На будівельно-технологічному факультеті КНУБА вже багато років проходить захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра на провідному підприємстві ТОВ «Бетон Комплекс» Промислово-будівельної групи «Ковальська». В цьому році студенти будівельно-технологічного факультету спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» захищали свої випускні роботи на Промислово-будівельній групі «Ковальська», а саме підприємстві ТОВ «Бетон Комплекс» та в КНУБА.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що тісна співпраця між університетом і ведучим підприємством будівельної галузі стала гарантією працевлаштування молодих спеціалістів з виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, випускників Київського національного університету будівництва і архітектури, які успішно реалізують себе та перед якими відкриваються великі перспективи професійного вдосконалення.

У результаті зустрічі було знято відеоролик, а студенти отримали позитивний заряд енергії та бажання втілити свої мрії щодо майбутнього працевлаштування.

З «КОВАЛЬСЬКОЮ» КРУТО!

Заступник декана будівельно-технологічного факультету Бондаренко Ольга Петрівна,
начальник відділу навчання та кар’єрного розвитку ТОВ «ПБГ Ковальська» Степаненко Андрій.