КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Доцента кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики  (1)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту (2)

Будівельний факультет

Декан                                 1

Доцента кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування (1)
Старшого викладача кафедри геотехніки (1)

Архітектурний факультет

Декан                                 1

Доцента кафедри філософії (1)
Доцента кафедри містобудування (1)
Доцента кафедри основ архітектури і архітектурного проектування (2)
Доцента кафедри архітектурних конструкцій (1)

 

 

 

Термін подання  документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

 

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

 

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

 

 

Термін закінчення подачі документів 27.02.2020 р.