До 90-річчя КНУБА 25 березня 2020 року в КНУБА відбудеться ІІ науково-практична конференція.
До участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти і студенти, які навчаються за
спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» за магістерською програмою.
Мета конференції:
 виявлення шляхів розвитку сучасного містобудування в Україні і світі;
 апробація результатів аспірантських і магістерських робіт;
 залучення студентів 6 та 5 курсів до наукової роботи.
Форми участі: очна, заочна.
Підтвердження: Сертифікат учасника, Програма конференції, Тези доповідей
Робочі мови: українська, англійська, російська (для іноземних студентів)
Організаційний внесок на публікацію тез доповідей 50 грн. Сума внеску включає витрати,
пов’язані з публікацією матеріалів конференції та отримання одного примірника тез
конференції.
Контакти і терміни:
Заявки та тексти тез доповідей слід надсилати до 01.03.2020 в електронному вигляді на
адресу: conference.arch.urban.knuba@gmail.com
Тел. кафедри містобудування:
(044) 241-55-70
Контактна особа: Ларіонова Мар’яна Андріївна

Conference Invitation_Application form_UP-20

Запрошення МБ-20