КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Асистента кафедри будівельних машин (1)
Доцента кафедри будівельних машин (1)
Доцента кафедри електротехніки та електроприводу (1)
Доцента кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики (1)

Факультет інженерних систем та екології             

Асистента кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1)
Старшого викладача кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1)
Професора кафедри  охорони праці та навколишнього середовища (1)
Доцента кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1)
Асистента кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями             

Доцента кафедри геоінформатики і фотограмметрії (1)
Професора кафедри геоінформатики і фотограмметрії (1)
Доцента кафедри землеустрою і кадастру (2)
Старшого викладача кафедри землеустрою і кадастру (1)
Старшого викладача кафедри іноземних мов (1)
Старшого викладача кафедри фізичного виховання та спорту (6)

Будівельно-технологічний факультет

Декана 1
Доцента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів  (1) 
Професора кафедри хімії (1)
Доцента кафедри хімії (1)

Будівельний факультет

Асистента кафедри   економічної теорії, обліку та оподаткування (1)
Доцента кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування (2)
Асистента кафедри будівельної механіки (1)
Асистента кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій (1)
Старшого викладача кафедри геотехніки (1)
Старшого викладача кафедри економіки будівництва (2)
Доцента кафедри основ інформатики (1)
Асистента кафедри основ інформатики (1)
Доцента кафедри українознавства (2)
Викладача кафедри українознавства (1)
Старшого викладача кафедри українознавства (1)

Факультет урбаністики та просторового планування

Доцента кафедри міського будівництва (2)

Архітектурний факультет

Старшого викладача кафедри теорії архітектури (1)
Асистента кафедри дизайну архітектурного середовища (1)
Старшого викладача кафедри архітектурних конструкцій (1)
Старшого викладача кафедри рисунку і  живопису (2)
Доцента кафедри рисунку і  живопису (1)
Асистента кафедри рисунку і  живопису (2)
Викладача кафедри рисунку і  живопису (1)
Асистента кафедри нарисної геометрії та інженерної  графіки (1)
Доцента кафедри нарисної геометрії та інженерної  графіки (1)

 

Термін подання  документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

 

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

 

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

 

Термін закінчення подачі документів 10.03.2020 р.