Наукова робота на кафедрі фізики Київського національного університету будівництва і архітектури завжди займала провідне місце. Збільшення її обсягів, підвищення рівня і якості – першочергове завдання, яке поставила перед собою і колективом новий завідувач кафедри Панова Олена Василівна.

В рамках розширення меж наукового співробітництва між спорідненими кафедрами провідних закладів вищої освіти був підписаний договір про співпрацю у науковій та науково-технічній діяльності в області  фізики, цивільної безпеки та екології. Розробленням напрямків та шляхів співпраці в науковій, науково-практичній та організаційній діяльності здійснювали  декан факультету інженерних систем та екології О.В. Приймак, завідувач кафедри фізики О.В. Панова зі сторони КНУБА та декан факультету екологічної безпеки, інженерії та технології С.В. Бойченко, завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки В.А. Глива зі сторони НАУ.

 

Прес-секретар кафедри фізики КНУБА

Петруньок Тетяна Броніславівна