Відкрита лекція для студентів 1го курсу Архітектурного факультету за участі
доц. каф. ІТА, Левченко Олексія Вікторовича та
провідного менеджера з розвитку програмних продуктів Ліра-САПР, Лазарєва Олександра Олександровича.

Ліра-САПР – Національний розробник програмного забезпечення, для архітектурно-будівельній галузі відвідав КНУБА з відкритою лекцією. В рамках лекційного курсу – Інформатика (Інформаційні технології в архітектурі), відбулася лекція з інтеграції ВІМ технологій в принципи сучасного проектування, лекція від 26 лютого 2020р.

 

https://www.liraland.ua/

https://www.liraland.ua/services/forstudents.php – для студентів

https://www.liraland.ua/lira/2016-free.php – для тестування та навчання

https://help.liraland.com

 

Кафедра Інформаційних технологій в архітектурі КНУБА, ввела в навчальний процес курс «Будівельно-інформаційне моделювання ‑ технологія ВІМ», але взаємодія архітекторів з іншими фахівцями галузі потребує інтеграції курсу з ВІМ-технологій в навчальні програми в рамках суміжних напрямків освіти для всіх спеціальностей.

Завдячуючи підходу та надбанням ідеологів та розробників програмного забезпечення для архітектурно-будівельної галузі від Національного Розробника Ліра-САПР – ми на сьогодні отримуємо єдину інтегровану зв’язку (Архітектор – Інженер) або на «мові програмних додатків» – САПФІР (система параметричного 3D моделювання) – Ліра-САПР (проектування та розрахунок будівельних конструкцій різного призначення), з широкими можливостями інтероперабільності та взаємодії з іншими додатками закордонних розробників.

Матеріал лекції буде корисний як для архітекторів так і для будівельників, особливо в розрізі розрахунку та моделюванню будівельних конструкцій, та розміщено в загальному доступі з фото- звітом на сторінці: https://www.facebook.com/developmentarchit/

Автор:

к.арх., доц. каф. Інформаційних технологій в архітектурі, Левченко Олексій Вікторович