9-10 квітня 2020 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК».
Місце проведення: Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя).
Партнери: Американські Ради з міжнародної oсвіти, компанія Clarivate Analytics, компанія Unicheck Україна, видавничий дім «Гельветика».
Мета конференції: вироблення дієвих стратегій поліпшення якості наукової періодики в Україні шляхом обговорення викликів, перспектив і кращих практик змістової й функціональної адаптації вітчизняних видань до міжнародних стандартів.
Основні напрямки роботи конференції:
• вдосконалення процедур рецензування статей, формалізація вимог до кадрового складу і принципів роботи редакційних колегій;
• обмін досвідом і поширення «історій успіху» – кращих практик, апробованих вітчизняними науковими виданнями, включеними до Scopus, Web of Science, інших референтних міжнародних наукометричних баз;
• вимоги до здобувачів наукових ступенів та вчених звань у частині апробації результатів наукових досліджень та їхній вплив на розвиток ринку наукової періодики в Україні;
• практичний функціонал і перспективи розвитку Національного репозитарію академічних текстів; перспективи створення національної наукометричної бази;
• наукометричні показники діяльності вчених, національні й міжнародні рейтинги як об’єктивні критерії якості досліджень: нюанси нормативно-правового забезпечення оцінки наукової діяльності закладів вищої освіти і наукових установ;
• технічна та експертна антиплагіатна перевірка наукових текстів, питання відкритого доступу, інформаційні платформи і технологічні аспекти видання наукової періодики;
• бізнес-моделі наукових журналів, боротьба з шахрайськими виданнями та ін.
Цільова аудиторія: науково-педагогічні, наукові працівники, керівники і заступники керівників закладів вищої освіти (наукових установ), керівники структурних підрозділів закладів вищої освіти, співробітники наукових бібліотек, редактори наукових періодичних видань, розробники антиплагіатних сервісів.
Для участі у конференції до 1 квітня 2020 року необхідно заповнити електронну форму за адресою: http://bit.do/znuconf
За результатами роботи конференції буде підготовлено аналітичну довідку (Policy Paper).
Організатори конференції забезпечують для учасників харчування, кави-брейк, екскурсійну програму.
Детальна програма і список запрошених спікерів будуть зазначені у другому інформаційному повідомленні у березні 2020 р.
Контакти: Каганов Юрій Олегович, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету.
Тел.: (050) 456-59-59(096) 592-02-00(061) 228-75-03. E-mail: confznu2020@gmail.com