Вийшов наказ ректора «Про організацію навчального процесу в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції в Україні»
Наказом заборонено відвідування КНУБА здобувачам освіти у період з 12.03.2020 по 03.04.2020.
Рекомендовано: проводити навчальні заняття для слухачів та
здобувачів освіти всіх форм навчання в період з 12.03.2020 по 03.04.2020 у дистанційному режимі з використанням засобів дистанційного навчання та інших інформаційно-комунікаційних технологій з можливістю продовження занять у такому режимі у випадку загострення епідемічної ситуації у м. Києві.
Деканам факультетів та завідувачам кафедр доручення забезпечити безперервність дистанційного освітнього процесу. З цією метою будуть розміщенні на інтернет сторінках кафедр електронні поштові скриньки викладачів для забезпечення комунікації із студентами.
Директору студмістечка доручено організувати проведення щоденного моніторингу осіб, що мешкають в гуртожитках; усіх мешканців студмістечка, які перебували за кордоном, допускати до місць проживання лише за умови наявності медичної довідки.
Адміністративні та адміністративно-господарські підрозділи виконують свої обов’язки відповідно до покладених функцій.