З 5 березня по 12 березня відбулася робоча поїздка представників КНУБА до м. Забже (Республіка Польща) у рамках виконання спільного міжнародного проєкту KATAMARAN за ключовим напрямом «Когнітивні технології».
У жовтні 2019 року викладачі Київського національного університету
будівництва і архітектури розпочали реалізацію спільного польсько-
українського науково-дослідного проєкту «KATAMARAN». Над проєктом працюють науковці КНУБА під керівництвом д.іст.н., професора, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Володимира
Володимировича Ткаченка спільно з фахівцями Сілезького технологічного університету. Робочу групу у рамках проєкту в Сілезькій політехніці очолює професор Олександра Кужіор. Для КНУБА участь у проєкті дає можливість реалізувати свій потенціал у сфері когнітивістики та штучного інтелекту, що дозволить створити на базі університету наукову школу з когнітивних технологій в освіті.
У рамках проєкту готується курс за освітньою програмою «Когнітивні технології» за підтримки Польської національної агенції з академічних обмінів (NAWA). Запропонований напрям – це поєднання традиційної когнітивної науки з інформаційними технологіями, що відповідає сучасним потребам ринку праці.
Оскільки викладання всіх дисциплін у межах освітньої програми передбачено англійською мовою, то це ще одна перевага для студентів бути конкурентоспроможними на ринку праці. Відповідно до умов міжнародного
проєкту студенти будуть мати можливість навчатися в обох університетах за
програмою подвійного диплому. Зазначена освітня програма передбачатиме
такі модулі навчання: когнітивні технології в сучасних бізнес-послугах; когнітивні технології та індустрія 4.0; когнітивні технології в послугах Smart City.
Створення курсу «Когнітивні технології» обумовлено потребою ринку праці у фахівцях, які зможуть використовувати новітні технології у своїй професійній діяльності, особливо у сфері сучасних бізнес-послуг (BSS), що протягом кількох останніх років динамічно розвивається в Польщі та Україні.
Ця сфера включає діяльність центрів аутсорсингу бізнес-процесів (BPO), спільні
сервісні центри (SSC), інформаційні технології, центри досліджень та розробок.

За оцінками експертів, до 2021 року в цьому секторі працюватиме понад 340 000 фахівців, а до 2025 року їх кількість зросте вдвічі. Наразі вже існує дефіцит кваліфікованих фахівців у сфері сучасних бізнес-послуг через динамічний
розвиток індустрії 4.0 та сучасних технологій, пов’язаних із формуванням розумних міст.
 У ході візиту польські колеги поділились своїм досвідом впровадження сучасних технологій організації навчального процесу в частині використання інформаційних сервісів, технологій електронного навчання та інноваційних підходів до забезпечення якості освітніх програм.

 

Протягом тижня представники делегації КНУБА працювали з викладачами Сілезького технологічного університету за тематикою проєкту,
зустрічались зі студентами та науково-педагогічними працівниками. Під час зустрічей обговорювали особливості впровадження освітньої програми
«Когнітивні технології» для другого рівня вищої освіти.

Відповідальна за наукову роботу

та міжнародні зв’язки

на Будівельному факультеті

к.е.н, доцент Климчук М.М.