До бібліотеки університету надійшов перший науково-виробничий збірник “Архітектурний вісник КНУБА”. Статті опубліковані українською, російською та англійською мовами.

Відповідальний редактор – доктор економічних наук, професор П.М. Куліков

Заступник відповідального редактора – доктор архітектури, професор О.С. Слєпцов

Відповідальний секретар – кандидат архітектури, доцент С.О. Ніканоров.

Збірник складається з трьох розділів:

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ;

МІСТОБУДУВАННЯ;

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД;

Переглянути збірник можна тут