ICIR Euroinvent 2020, де представляють свої новітні проекти освітні школи з усіх частин світу, наукові інститути та окремі дослідники. Цьогоріч форум у зв’язку з пандемією проводився онлайн. Від України участь в форумі взяли два іноваційні проекти наукових керівників з аспірантами, обидва від КНУБА – проект  д.арх., проф.Миколи Дьоміна та аспіранта Олександра Івашко і проект д.арх., проф.Юлії Івашко та аспіранта Чан Пена. Обидва проекти отримали відзнаку – проект М.Дьомін-О.Івашко – срібною медаллю форуму (номінація “Усна доповідь з презентацією”), проект Ю.Івашко-Чан Пен – бронзовою медаллю (номінація “Постер”). Описи та візуальні зображення проектів були  надруковані в збірниках форуму.
Організатори форуму:

– Romanian Inventors Forum
– Faculty of Materials Science and Engineering
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania
– ARHEOINVEST Platform, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
– Centre of Excellence Geopolymer and Green Technology (CEGeoGTech), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
– Malaysian Research&Innovation Society (MyRIS)
– Department of Physics, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Czestochowa University of Technology, Częstochowa, Poland
 співорганізатори:
– International Federation of Inventors’ Associations – IFIA
– World Invention Intellectual Property Associations