Вітаємо магістрів, викладачів кафедри Інформаційних технологій в архітектурі Архітектурного факультету КНУБА та всіх, хто вболівав та підтримував наших випускників, з ONLINE-захистом в режимі ізоляції під час COVID-19.

На кафедрі Інформаційних технологій в архітектурі проведено дистанційний захист дипломних магістерських проектів. З попередніми переглядами та відео-записами студентами своїх презентацій у режимі реального часу, в подальшому за допомогою Skype проходили обговорення, підготування та захист дипломних проектів за спеціальністю 191 «Архітектура будівель і споруд», спеціалізація – «Архітектура будівель і споруд: Інформаційні технології в архітектурі»

https://knuba365-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EQME5uLl_jJCnJGj4vqoyKkBnXRVJuxFb4zZkfSIdBrgTA?e=CDLvH5

Презентації підготовлені до захисту магістерської дипломної кваліфікаційної роботи

Відповідно до положень, викладених в розділах «Тимчасовий порядок організації дистанційної роботи атестаційних екзаменаційних комісій в Київському національному університеті будівництва і архітектури у 2019/2020 навчальному році в умовах продовження карантину» – студентами було перероблено експозицію та підготовлені презентації дипломних робіт до захисту в режимі online

Вітаємо наших студентів з успішним захистом:

Баранов Владислав В’ячеславович

Бєляев Микита Сергійович

Деньга Олена Леонідівна

Коваленко Анна Максимівна

Кравець Олексій Русланович

Куделін Андрій Олексійович

Куріченко Артем Ігорович

Кучківська Олександра Анатоліївна

Кучма Таїсія Валеріївна

Монастирецька Анна Олександрівна

Оськіна Марія Олександрівна

Пономаренко Олексій Васильович

Смарж Анна Петрівна

Тумаркін Владислав Дмитрович

Кращі захисти пропонуємо переглянути, особливо бакалаврам для підготування власних кваліфікаційних робіт:

Монастирецька Анна Олександрівна:

https://knuba365-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EW47KCKUneZMkC5cwbcq-h4BI0fdRIv-8_zxW0b3L4GihQ?e=NAswx8

https://knuba365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EWbRUJauy0pGpfGe31xZoNsB_b-9c5NVkW6BPZDLhzjpzg?e=6Nv10W

https://knuba365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EbfNiSrzkmZEnCPoW4St_rQBC2Zkv0A7dYhiuYFOpia_BA?e=onLILh

Оськіна Марія Олександрівна:

https://knuba365-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/ESfS8wVfuFNJk11KqP-prj4B5FBAs-zCwUIysqGsP-kjDg?e=BeWkkz

https://knuba365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EWVgYEkRo1hDi2v03KV3sokBpS6XKxBtZL9b0oqMvLl7Sw?e=B8whcr

https://knuba365-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/levchenko_ov_knuba_edu_ua/EQiI6d1tXHdMowXWZO5GRbsBQF1ZouQtfoJYPaXPGWDxuw?e=L8nIfW

Матеріал додатково розміщено на:

https://www.facebook.com/developmentarchit/

Підготовлено:

к.арх., доц. каф. Інформаційних технологій в архітектурі,

Левченко Олексій Вікторович