Спеціалізованою вченою радою ДФ 26.056.001 Київського національного університету будівництва і архітектури прийнято до захисту дисертаційну роботу аспірантки 4-го року денної форми навчання кафедри землеустрою і кадастру Дубницької Маргарити Вячеславівни на тему: «Удосконалення моніторингу використання водних об’єктів в межах населених пунктів на основі тривимірного кадастру», що подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 19 – «Архітектура і будівництво», за спеціальністю 193 – «Геодезія та землеустрій», спеціалізацією – «Кадастр і моніторинг земель».

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.056.001 Київського національного університету будівництва і архітектури відповідно до наказу МОН № 429 від 23.03.2020 р.:

Науковий керівник: професор, д.т.н. Петраковська О.С.

Голова ради:

  1. Шульц Роман Володимирович, д.т.н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури.

Рецензенти:

  1. Волошкіна Олена Семенівна, д.т.н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури.
  2. Лазоренко-Гевель Надія Юріївна, к.т.н., доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури.

Опоненти:

  1. Уль Анна Володимирівна, д.т.н., професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
  2. Трегуб Микола Володимирович, к.т.н., доцент, Національний технічного університет «Дніпровська політехніка».

 

Dubnytska_Abstract