Київський національний університет будівництва і архітектури повідомляє, що у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, підвищенням посадових окладів (ставок заробітної плати) на виконання постанови Кабінету Міністрів України за № 1298 від 30.08.2002 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери», із змінами, постанови Кабінету Міністрів № 731 від 16.09.2015 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів  № 1013 від 09.12.2015 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», та на виконання наказу КНУБА від 26 липня 2020 року № 281 «Про збільшення розміру плати за навчання» вимушений змінити розмір плати за навчання відповідно до:

  • ч. 7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту»:«Вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання в порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік».
  • п. 8 Типового договорупро надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 634, передбачається наступне: «Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це замовника.».

Основу перерахування розміру плати за навчання становить офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік, тобто, в межах офіційно визначеного рівня інфляції Державною службою статистики України.

Запрошуємо до 01.09.2020 отримувачів та замовників освітніх послуг на платній основі за вищезгаданим Договором, для укладання Додаткової угоди до фахівців навчального відділу з контрактної підготовки за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, Повітрофлотський проспект 31, к.217, к.225. При собі необхідно мати основний договір та паспорт.

Наказ підвищення оплати 2020 №281