Про часткову зміну наказу КНУБА

від 29.03.2013р. №105

“Про подання декларацій про майно,

доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру”

З метою реалізації положень статті 12 Закону “Про засади запобігання і протидії корупції” та відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.03.2013 № 1/9-200 щодо зобов’язань щорічно подавати посадовими особами юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок бюджету декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

Далі…