КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників у кількості:

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Декан 1
Доцента кафедри машин і обладнання технологічних процесів (1)
Доцента кафедри інформаційних технологій (1)
Завідувача кафедри професійної освіти (1)
Доцента кафедри професійної освіти (1)
Факультет інженерних систем та екології
Доцента кафедри теплогазопостачання та вентиляції (1)
Старшого викладача кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1)
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Старшого викладача кафедри інженерної геодезії (1)

 

Старшого викладача

кафедри

геоінформатики і фотограмметрії (1)
Асистента кафедри землеустрою і кадастру (1)
Доцента кафедри іноземних мов (2)
Старшого викладача

кафедри

фізичного виховання та спорту (1)
Будівельний факультет
Доцента кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування (1)
Доцента кафедри опору матеріалів (1)
Асистента кафедри будівельної механіки (1)
Завідувача кафедри економіки будівництва (1)
Асистента кафедри економіки будівництва (1)
Професора кафедри металевих і дерев’яних конструкцій (1)
Архітектурний факультет
Завідувача кафедри містобудування (1)
Доцента кафедри містобудування (1)
Професора кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд (1)
Професора кафедри основ архітектури і архітектурного проектування (1)
Професора кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки (1)
Доцента кафедри дизайну архітектурного середовища (1)

Претенденти на посаду науково-педагогічних працівників подають до відділу кадрів університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора про допуск до участі у конкурсі;
 • звіт за попередній термін роботи;
 • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;
 • список наукових та методичних праць, виданих за попередній термін роботи;
 • рецензію-висновок на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • довідку про проходження періодичного психіатричного огляду.

Особи, які обираються вперше, додатково надають:

 • особистий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • оригінали або завірені копії дипломів та/або атестатів про набуту освіту, ступені та звання;
 • характеристику або довідку з попереднього місця роботи;
 • повний список наукових, методичних праць.

Адреса університету: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект,31, кім. 239. Тел. 248-49-03, 241-55-58.

Термін закінчення подачі документів 14.10.2020 р.