З 28.09.2020 року (понеділок) в Київському національному університеті будівництва та архітектури згідно до наказу №386 від 18.09.2020 року ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ ЗМІШАНА ФОРМА НАВЧАННЯ, яка включає елементи дистанційного та очного навчання.
Відповідно до факультету прийняті наступні схеми організації навчального процесу:
Будівельний факультет
Будівельно-технологічний факультет
Факультет інженерних систем та екології
Факультет автоматизації та інформаційних технологій
Факультет геоінформаційних систем та управління територіями
Факультет урбаністики та просторового планування
1. Проводять лекційні заняття у дистанційній формі на платформі MS Teams в понеділок та вівторок;
2. Практичні, лабораторні та семінарські заняття в аудиторіях університету в малих групах проводять в середу, четвер і п’ятницю.
 
Архітектурний факультет.
1. Лекційні заняття проводять у дистанційній формі на платформі MS Teams по середах та суботах;
2. Практичні, лабораторні та семінарські заняття в аудиторіях університету в малих групах проводять в понеділоквівторокчетвер і п’ятницю.
Заняття в дистанційній формі та в аудиторіях будуть проводитись за скоригованим розкладом. Просимо викладачів та студентів ознайомитись з оновленим розкладом ввечері 26.09.2020 року (субота).
Відповідно до тимчасового положення «Про окремі заходи щодо організації навчального-процесу в КНУБА на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» викладачі окремих дисциплін по узгодженню з деканом та методичною радою факультету, за умови згоди більшості студентів групи, можуть за поданням до навчального відділу організовувати роботу зі студентами у змішаній або дистанційній формі. Рішення про переведення викладання окремих дисциплін на дистанційне навчання повинне бути погоджено з радою студентського самоврядування.