ДФ 26.056.003 122 Компютерні науки

Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Рудніцької Олени Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань «
Інформаційні технології»
за спеціальністю «
Компютерні науки»

Загальна інформація

Наказ МОН України № 1064 від 18.08.2020 про створення спеціалізованої вченої

ради ДФ 26.056.003

Контактна інформація

Структурний підрозділ – кафедра Кібербезпеки та компютерної інженерії

електронна пошта: shabala.ieie@knuba.edu.ua

телефон: +38(067) 216-03-93

 

Інформація захист дисертації

15 жовтня 2020 року об 11:00 (ауд. 470, м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31, пристройка) на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.056.003 Київського національного університету будівництва і архітектури відбудеться захист дисертаційної роботи Рудніцької Олени Володимирівни на тему: «Інформаційна технологія побудови адаптивної системи неперервної освіти для смарт індустрій», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 – «Компютерні науки».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Хлапонін Юрій Іванович, завідувач кафедри Кібербезпеки та компютерної інженерії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Відгуки на дисертаційну роботу у письмовому вигляді просимо надсилати за адресою: Київ 03037, Повітрофлотський проспект 31, КНУБА, КБКІ, або на електронну пошту shabala.ieie@knuba.edu.ua – у відсканованому вигляді, не пізніше 14 жовтня 2020 року.

Посилання:

Висновок про наукову новизну дисертації Рудніцької Олени Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація Рудніцької Олени Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії

Відгук на дисертацію офіційного опонента д.т.н., професора Павленка Петра Миколайовича

Відгук на дисертацію офіційного опонента д.т.н., професора Гайдур Галини Іванівни

Посилання на відеозапис захисту 

Наказ МОН