16 жовтня 2020 року завершила свою двотижневу роботу Осіння школа урбаністики. Робота школи проходила за сприянням міської влади Кривого Рогу, Фонду Ганса Зайделя (Німеччина), Фонду підтримки будівельної галузі (Німеччина), Відділення Академії гірничих наук Украйни, громадської організації «Криворізька фундація майбутнього», в рамках пілотного проєкту трансформації мономіст та індустріальних територій Дніпропетровської області.

Протягом роботи школи студенти мали можливість прослухати лекції від провідних архітекторів та містобудівників України та зарубіжних партнерів, провести час за спілкуванням і роботою.

Результатами роботи школи стали виступи студентів Краківської політехніки Тадеуша Костюка під керівництвом Юстини Кобиларчик та спільна презентація концепції розвитку Кривого Рогу представниками Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного університету водного господарства та природокористування та Криворізького національного університету. Концепція побудована на зібраних даних адміністративно-територіальної структури Кривого Рогу, водних ресурсах, виробничих територіях, підземних провалах та зрушеннях, ландшафтно-рекреаційних територіях, вулично-дорожній мережі міста. Окрему увагу учасники школи приділили прогалинам у правовому регулюванні земельного законодавства. Не лишилась поза увагою учасників економічна складова міста. Так, учасники школи запропонували 7 сценаріїв розвитку міста (стабільне моно-місто, креативне руйнування, диверсифікація економіки з поступовим подоланням монопрофільності, адаптивна реструктуризація, створення туристично-рекреаційної зони, кероване стискання, розселення) за результатами критеріїв оцінювання було рекомендовано бажаний сценарій розвитку.

Дослідженню мобільності в Кривому Розі присвятили свій аналіз представники Рівненського осередку. Зверталась увага на мультимодальність вулиць. Результатом такої роботи стали наступні висновки та рекомендації: збільшення місткості громадського транспорту, заміна рухомого складу, облаштування велосипедної інфраструктури, переосмислення вуличного простору, універсальний дизайн вулиць.

Підсумовуючи викладене, слід відмітити, що учасники школи отримали грунтовні знання та неоціненний досвід в цей складний для країни час, що сприятиме розбудові славного міста Кривий Ріг.

 

Доцент кафедри політичних наук і права

Похиленко Ірина Сергіївна