16.10.20 р. відбулося засідання Вченої Ради університету. На ньому було проведено електронне голосування з використанням програмно-апаратного забезпечення, розробленого на кафедрі кібербезпеки та комп’ютерної інженерії ФАІТ. Керівник проекту – к.т.н., доцент Вишняков В.М.

Ця система експлуатується з 2019 року, зокрема,  для проведення виборів представників до органів студентського самоврядування ФАІТ КНУБА, що відповідає Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку е-демократії в Україні на 2019-2020 роки (затверджений КМУ 12.06.2019 р. № 405-р зі змінами від 05.02.2020 р.), де у п.2 передбачено: Запровадження електронної демократії в закладах вищої освіти, зокрема впровадження інструментів електронного голосування в діяльність органів студентського самоврядування, та вказано як результат: забезпечення можливості використання інструментів електронної демократії щонайменше у п’яти закладах вищої освіти.

Раніше проведено випробування системи для голосування на Спеціалізованій вченій раді Д 26.056.10 КНУБА через сайт  http://vybir.knuba.edu.ua .

З системою можна ознайомитись цілодобово не тільки теоретично, але й шляхом проведення експериментального голосування українською, англійською або російською мовою на ресурсі http://www.asdev.com.ua/dndiasb/news/lates_news/eksperimentalne-golosuvannya.html.  Проект системи для державних виборів в умовах України представлено на ресурсі https://lift.net.ua/ за номером 513975.

Кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії ФАІТ пропонує, враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в Україні, з метою збереження здоров’я і життя людей використовувати дане програмне забезпечення при проведенні заходів, які потребують таємного голосування у режимі online, зокрема у процесі атестації наукових кадрів (засідання Спецрад) та інших, а також інформувати усі зацікавлені державні установи щодо конкретної можливості використання набутого нашими фахівцями досвіду.  Зі свого боку кафедра буде всіляко сприяти щодо якомога швидкому поширенню набутого досвіду, включаючи забезпечення роботи у мережі Інтернет.

Хлапонін Ю.І,

д.т.н., професор, завідувач кафедри

кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

Київського національного університету

будівництва і архітектури