У рамках Урбаністичного Форуму 2020 в КНУБА відбулась IV Міжнародна наукова конференція «Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування». Відкрили захід проректор з наукової роботи Плоский В.О. та декан факультету урбаністики та просторового планування Мамедов А.М. За їх оцінками саме будівельне право є ланкою, що допомагає впроваджувати новітні досягнення науково-технічного розвитку в сучасність. Модерували захід кандидати юридичних наук, доценти кафедри політичних наук і права (випускаючої за спеціалізацією «Будівельне та містобудівне право») Халабуденко О.А. та Похиленко І.С.

У конференції взяли участь науковці та практики з різних місцин, презентувавши результати досліджень із найактуальніших питань будівельного права, зокрема, стану правового забезпечення містопланування та містобудування, інститутів цивільного, адміністративного, господарського, земельного, фінансового, екологічного такримінального права у сфері будівництва, містопланування та архітектури, актуальних питаннь модернізації будівельного законодавства, завдань правової освіти у будівельних ЗВО.

Із доповідями виступили: д.ю.н., професор кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка І.А.Безклубий, д.ю.н., завідувач кафедри цивільного права права і процесу Гродненського держуніверситету ім. Янки Купали І.Е.Мартиненко, д.т.н., директорка Інституту Урбаністики, професор КНУБА А.М.Плешкановська, д.ю.н., провідний науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАНУ Р.С.Кірін, д.ю.н., професор кафедри політичних наук і права КНУБА Н.А.Сердюк, Заслужений юрист України, к.ю.н., доцент кафедри політичних наук і права КНУБА І.О.Мамонтов, к.ю.н., доцент кафедри політичних наук і права КНУБА (за сумісництвом) В.М.Чернега, доктор наук в галузі політології, к.філос.н., професор кафедри теорії держави і права та конституційного права МАУП Ф.М.Медвідь, д.і.н., професор кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій О.Є.Пилипенко, к.ю.н., доцент кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України О.М.Ковтун, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого С.Ю.Лукашевич, к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу НУ «Чернігівська політехніка» К.І.Апанасенко, к.ю.н., доцент Білоцерківського національного аграрного університету І.В.Ковальчук, к.т.н., завідувач кафедри міського будівництва та господарства Інженерного інституту Запорізького національного університету А.В.Банах, к.т.н., доцентка кафедри економіки будівництва КНУБА Т.Ю.Цифра, кандидати нук, доценти кафедри політичних наук і права КНУБА В.В.Єгоров, П.О.Дьомкін, В.Л.Семко та інші.

Зі змістовними науковими повідомленнями, підготованими під керівництвом доц. Халабуденка О.А., виступили студенти факультету урбаністики та просторового планування КНУБА: керівник експертної групи сталого розвитку населених пунктів Міністерства розвитку громад та територій України Марина Литвинчук, Анна Горбаченко, Юлія Фасоля, Ірина Заставна, Софія Зубань, Євген Низовий, Анастасія Шаховець, Анастасія Кравченко, Єлизавета Вершина.

На основі аналізу вітчизняного та міжнародного досвіду було розглянуто шляхи вирішення завдань сьогодення у згаданих галузях, надано обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Під час обговорень доповідей науковці та практики мали змогу знайти відповіді на дискусійні питання, що існують у сфері будівельного права. Подібні заходи сприяють обміну науковими ідеями та надихають на нові творчі пошуки.

Відеоматеріали конференції «Будівельне право» за посиланням: https://misto-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/uspconference_mistobuduvannya_net/EqeRpY24zSxFj_c7Xt93LH4BlMfyStUZdAfec_GLnMxXEw?e=PbPCSd

Проєкт Збірника матеріалів конференції: http://forum.mistobuduvannya.net/2020_ua/lawbook