На будівельно-технологічному факультеті КНУБА вже багато років проходить захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра на підприємствах будівельної галузі. Це дуже важливо, тому що для майбутніх інженерів – технологів вкрай необхідна наочність, де безпосередньо в присутності фахівців підприємства студент демонструє здобуті знання за період навчання. Студенти також отримують цінну інформацію про те, які навички їм слід розвивати, щоб бути затребуваними на ринку праці. 23 грудня 2020 р. студенти будівельно-технологічного факультету спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» захищали свої випускні роботи на АТ «Дарницький завод ЗБК» ПБГ «Ковальська». На захисті атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра студенти презентували перспективні розробки у сфері будівництва, напрямки яких заздалегідь пропонували виробничники. Велику відповідальність справила на студентів присутність директора Р.А. Копотуна та головного технолога Б.М. Кіндрася АТ «Дарницький завод ЗБК» ПБГ «Ковальська» (випускників будівельно-технологічного факультету), а також начальника відділу навчання та кар’єрного розвитку ПБГ «Ковальська» А. Степаненко.

Для оцінки підготовлених робіт і виступів майбутніх магістрів в актовій залі підприємства працювала Атестаційна екзаменаційна комісія. Її очолював голова наглядової ради ПАТ «Будіндустрія» В.Г. Нестеров.

У складі комісії були присутні: декан будівельнотехнологічного факультету, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, д.т.н., професор В.І. Гоц, викладачі та представники відомих компанійвиробників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій – керівник департаменту технічного сервісу клієнтів ТОВ з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)», к.х.н., доцент О.Б. Яменко та головний технолог ПАТ «ДБК4», к.т.н., доцент В.П. Омельчук; завідувач кафедри будівельних метеріалів, д.т.н., професор К.К. Пушкарьова; професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів, д.т.н. Р.Ф. Рунова.

Перед початком захисту на АТ «Дарницький завод ЗБК» ПБГ «Ковальська» Р.А. Копотун та А. Степаненко розповіли про великі перспективи, які відкриваються перед випускниками факультету. Далі захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра проходив у діловій робочій обстановці. Всі роботи стосувалася різних напрямків розвитку будівельної індустрії, виконувалися на реальній основі відповідно до умов заводського виробництва і були захищені на високому рівні. За словами членів атестаційної екзаменаційної коміciї (АЕК), рівень цього випробування був досить високим i відповідав чинним положенням та інструкціям: на «відмінно» захистилися – 4 особи.

Після закінчення захисту атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра на АТ «Дарницький завод ЗБК» ПБГ «Ковальська» виступив з напутнім словом виступив директор заводу Р.А. Копотун. Було відзначено три кращі роботи, автори яких отримали цінні подарунки від АТ «Дарницький завод ЗБК» ПБГ «Ковальська».

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що тісна співпраця між університетом і ведучими підприємствами будівельної галузі стала гарантією працевлаштування молодих спеціалістів з виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, випускників Київського національного університету будівництва і архітектури, які успішно реалізують себе та перед якими відкриваються великі перспективи професійного вдосконалення та зростання.

Заступник декана

будівельно-технологічного факультету

Бондаренко Ольга Петрівна