«Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Білостоцьким університетом (факультет Наук про Освіту) організовує дистанційне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти I – IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування за темою: «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи».
Дати проведення: 5 квітня-14 травня 2021 року 
Метою стажування є поглиблення знань та розвиток компетенцій науково- дидактичного колективу українських університетів з точки зору викликів, рішень та перспектив у викладацькій та науково-дослідній діяльності в сучасному університеті.
Стажування організоване за допомогою програмного комплексу ZOOM з перекладом онлайн-конференцій на українську мову.
Після завершення стажування учасникам буде виданий сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS).
       РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ:
                                                                  https://elpd.com.ua/stazuvania-uwb/
                                                      Додаткова інформація за телефоном: +38063 333 9152 
Детальна інформація – у вкладеному файлі: