Відбувся захист докторської дисертації на тему «Наукові основи управління процесами структуроутворення пластифікованих розчинів і бетонів на основі лужних цементів»

24 березня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.05 відбувся захист докторської дисертації за спеціальністю 05.23.05 (будівельні матеріали і вироби) к.т.н., ст. наук. співр., пров. наук. співр. НДІВМ ім. В.Д. Глуховського КНУБА Руденка І.І.

Тема роботи: «Наукові основи управління процесами структуроутворення пластифікованих розчинів і бетонів на основі лужних цементів».

 

Робота виконана в НДІВМ ім. В.Д. Глуховського та на кафедрі технології будівельних конструкцій і виробів КНУБА.

Науковий консультант роботи: д.т.н., проф., директор науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Кривенко П.В.

Офіційні опоненти:

  1. д.т.н., доц., доц. кафедри будівельного виробництва Національного університету «Львівська політехніка» Кропивницька Тетяна Павлівна
  2. д.т.н., проф., проф. кафедри міського будівництва та господарства Одеської державної академії будівництва та архітектури Барабаш Іван Васильович
  3. д.т.н., проф., проф. кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету Сердюк Василь Романович

Вітаємо з успішним захистом!

 

Доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів

Константиновський О.П.