Результати проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Спеціалізація:

Промислове та цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Теплогазопостачання та вентиляція
Водопостачання і водовідведення
Інженерія захисту природнього середовища
Раціональне використання і охорона водних ресурсів

 

Підсумкові науково-практичні конференції відбудуться не раніше ніж за два тижні до дати проведення (згідно ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.04.2017 № 605)

Дата проведення науково-практичних конференцій буде додатково оприлюднена на веб-сайті університету.