Підсумки роботи ІІІ Науково-практичної конференції

Підсумки роботи ІІІ Науково-практичної конференції

«Будівлі та споруди спеціального призначення:матеріали та конструкції».

22-23 квітня 2021 року відбулася  IIІ Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», яка була присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

Конференція проходила  у дистанційній формі на платформі Microsoft Teams.

Конференцію відкрив Голова наукового комітету, ректор КНУБА професор Куліков П.М.

В своєму виступі він підкреслив, що катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

Присутні вшанували пам‘ять загиблих  та постраждалих під час аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.


     Із вітальним словом виступив Голова організаційного комітету, проректор з наукової роботи професор Шкуратов О.І. В своєму виступі звернув увагу на необхідність проведення таких заходів, а також передав вітання всім учасникам конференції від директора інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України проф., Носовського А.А.

 

 

 

 

 

 

  Президент Академії Будівництва України професор Назаренко І.І., привітавши усіх присутніх на конференції, подякував організаційному комітету за високу організацію та відмітив актуальність проведення такої конференції в ці дні

 

 

   

 

  

 

  Пленарне засідання проходило під керівництвом завідувача кафедри Залізобетонних та кам‘яних конструкцій к.т.н., доцента Журавського О.Д. 

 На пленарному засіданні виступали з доповідями:  професор Городецький О.С. (ТОВ “ЛІРА-САПР", Україна) з доповіддю -«Розрахунок споруд в системі “наземна споруда – фундаментні конструкції – ґрунтова основа»;

к.т.н., доцент Панченко О.В. (Директор ТОВ “СІКА Україна") з доповіддю «Сучасні рішея для будівництва конфайменту ЧАЕС».

В конференції прийняли участь представники Грузії, Білорусії та Польщі.

Представник Грузії, к.т.н., Гігінейшвілі Д.Я. (ООО «ПРОГРЕСИ»), випускник КІБІ, в своїй доповіді розповів про перспективні рішення енергетичних проблем Грузії та України на основі використання АЕС малої потужності.

Від імені декана факультету будівництва, архітектури та екологічної інженерії,  університету науки та технологій міста Бидгощ (Польща), професора Мачея Дуткевича з привітальним словом виступив к.т.н., доцент Вадим Гриньов.

 Також виступив доцент Михальченко С.В. з оглядом перспектив сучасної фортифікації.

 Проф. Барабаш М.С. (ТОВ “ЛІРА-САПР") виступила з доповіддю: «Оцінка несучої здатності залізобетонних конструкцій в процесі їх життєвого циклу з використанням технології BIM». 

Представник Академії будівництва України, к.т.н. Перегінець І.І. виступив з оглядом сучасних енергоефективніих технології в будівництві.

 

     В цьому році за підтримки д.т.н., професора кафедри  будівельних матеріалів КНУБА, Суханевич М.В., та заступника декана БТФ Бондаренко О.П. на пленарному засіданні виступали представники будівельно-технологічного факультету.

     З доповідями виступили: асп. Бойко О. та інш.  «Вплив компонентного складу на транспорт іонів Cl- та SO42- в шлаколужному бетоні» та  асп. Зозулинець В., «Розробка технологічних методів запобігання та припинення лужної корозії бетону при використанні реакційно здатних заповнювачів».

   

      Всього на пленарному засіданні було заслухано 13 доповідей. 

    По закінченню пленарного засідання с заключним словом виступив заступник голови наукового комітету, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, к.т.н., доцент Журавський О.Д.

        Після перерви продовжила роботу Секція 1 «Будівельні конструкції та технології», під керівництвом к.т.н, доцента Журавського О.Д. та к.т.н., доцента Колякової В.М.

     В роботі секції прийняли участь студенти, аспіранти та викладачі КНУБА, представники АБУ, компанії: ТОВ “Сіка Україна", ТОВ “ЛІРА-САПР", представники університетів України та Польщі: НУ «Львівська політехніка»,  ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Національний Авіаційний університет, Львівський аграрний університет.

        На секції було заявлено 40 доповідей. Заслухали 35.

       23 квітня ІІІ науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: матеріали та конструкції» продовжила свою роботу по секціях.

     Секції 2. «Сучасні будівельні матеріали». Голова секції д.т.н., проф. Суханевич М.В., співголова – завідувач кафедри будівельних матеріалів д.т.н., проф. Пушкарьова К.К., секретар конференції к.т.н., доц. Бондаренко О.П. 

    В засіданні секції №2 приймали участь викладачі і студенти Будівельно-технологічного факультету КНУБА з кафедри будівельних матеріалів, кафедри технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів та кафедри хімії.

 

 

   Тематика доповідей стосувалась використання сучасних будівельних матеріалів для виготовлення спеціальних конструкцій, для захисту існуючих бетонних і залізобетонних споруд від руйнівних факторів навколишнього середовища: води, вогню, радіації, розчинів лугів, кислот. Цікаві виступи були присвячені використання нанотехнологій і наноматеріалів (вуглецевого та карбонатного складу) для модифікації цементних композитів, для виготовлення спеціальної кераміки, застосування техногенних продуктів для одержання в’яжучих і матеріалів.

   В світлі 35-річчя від дня Чорнобильської трагедії актуальним була доповідь про радіаційностійкі бетони. Наукові інтереси викладачів і студентів були зосереджені не тільки на портландцементних розчинах і бетонах, а і на альтернативних  композиційних матеріалах – лужних портландцементах, шлаколужних та лужних алюмосилікатних зв’язуючих, властивості яких для спеціальних галузей застосування значно перевищують традиційні. Пріоритет наукової школи В.Д.Глуховського в розробці і застосування лужних композитів є незмінним протягом 60 років.

    Приємно відмітити активну участь студентів будівельно-технологічного факультету спеціальностей  192 «Будівництво та цивільна інженерія» (ОП ТБКВМ) та 161 «Хімічні технології та інженерія» в підготовці доповідей та наукових. Маємо надію на продовження наукових традицій молодого покоління в розвитку будівельного матеріалознавства в нашому університеті.

   Заявлено 16 доповідей, було заслухано 14 доповідей.

   Керівництво секції 2 та організаційний комітет висловлює подяку особисто декану Будівельно-технологічного факультету д.т.н, професору Гоцу В.І. та компанії  ТОВ “МЦ Баухемі" за підтримку в організації проведення  конференції.

    Секція 3 «Комп'ютерне моделювання конструкцій будівель і споруд спеціального призначення за допомогою ПК “ЛІРА-САПР"» працювала під керівництвом д.т.н., професор Барабаш М.С.
В роботі секції прийняли участь співробітники компанії ТОВ “ЛІРА-САПР", професорсько-викладацький склад, аспіранти КНУБА, представники інших ВНЗ України, Польщі та Білорусі.

К.т.н., заступник директора  ТОВ “ЛІРА-САПР" Гензерський Ю.В.,  в своєму виступі приділив увагу розрахунку сталезалізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА-САПР та розрахунку залізобетонних конструкцій за ДБН в ПК ЛІРА-САПР.

Дуже приємно було бачити наших випускників Ольгу Башинську та Віктора Тіток.

К.т.н., Ольга Башинська розповіла про методи розрахунку вогнестійкості залізобетонних конструкцій в ПК ЛІРА-САПР.

В.П.Тіток представив доклад на тему: “Задане армування, можливості реалізації та використання в ПК ЛІРА-САПР".

Олександр Лазарев, провідний інженер технічної підтримки ТОВ “ЛІРА-САПР" представив моделювання панельних будівель в ПК САПФІР, та моделювання залізобетонних конструкцій з використанням технології ВІМ. Формування креслень залізобетонних конструктивних елементів у САПФІР-ЗБК.

Всі доповіді викликали інтерес та відбулась жвава дискусія.

    Загалом заслухали  11 доповідей.

   Із заключним словом виступили заступник директора ТОВ “ЛІРА-САПР" к.т.н., Ю.В. Гензерський та директор ТОВ “ЛІРА-САПР", професор Барабаш М.С. 

   Вони подякували всім присутнім за участь та дискусію, побажали творчих успіхів, здоров‘я та наснаги.

    Д.т.н., професор М.С.Барабаш проанонсувала вихід нової версії ЛІРА-САПР, та внесла пропозицію для участі студентів в наступних заходах.

    Після закінчення конференції  всім учасникам будуть надіслані  сертифікати про участь у цьому науковому заході.

    Організаційний комітет висловлює щиру подяку Генеральному Директору ТОВ “СІКА Україна", к.т.н. Панченку О.В. та  директору ТОВ “ЛІРА-САПР", професор Барабаш М.С за допомогу в організації конференції.

 

 

Заступник голови організаційного комітету,

к.т.н., доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Колякова В.М.