Рейтингові списки (ІІІ хвиля)

                                  Денна форма навчання (ІІІ хвиля) 

Архітектура
Образотворче мистецтво
Промислове та цивільне будівництво
Економіка підприємства
Менеджмент організації
Міське будівництво та господарство
Гідротехнічне будівництво
Геодезія
Геоінформаційні системи та управління територіями
Космічний моніторинг землі
Землеустрій та кадастр
Оцінка земель та нерухомого майна
Теплогазопостачання і вентиляція
Водопостачання та водовідведення
Екологія
Інженерна механіка
Автоматизація
Комп’ютерні науки
Професійна освіта. Машинобудування
Професійна освіта. Комп’ютерні технології
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Товарознавство та торговельне підприємництво
                                Заочна форма навчання (ІІІ хвиля)

Промислове та цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
Теплогазопостачання і вентиляція
Інженерна механіка
Автоматизація
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів