Факультети

 • Архітектурний факультет
 • Будівельний факультет
 • Будівельно-технологічний факультет
 • Факультет інженерних систем та екології (ФІСЕ)
 • Факультет автоматизації і інформаційних технологій
 • Факультет геоінформаційних систем управління територіями
 • Факультет урбаністики та просторового планування

  АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
  Відома в світі архітектурна школа, яка гарантує високу якість навчання на рівні світових стандартів.
  Спеціальність
  022 «Дизайн»

  Спеціалізація

  Промисловий дизайн

  023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

  Спеціалізація

  Образотворче мистецтво

  191 «Архітектура та містобудування»

  Спеціалізація

  Архітектура будівель і споруд

  Містобудування

  Дизайн архітектурного середовища

  БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
  Готує висококваліфікованих спеціалістів з проектування міських забудов, промислових і цивільних споруд, організації, планування і управління будівництвом, економіки, обліку і оподаткування в ринкових умовах.
  Спеціальність
  051 «Економіка»

  Спеціалізація

  Економіка підприємства

  071 «Облік і оподаткування»

  Спеціалізація

  Облік і аудит

  073 «Менеджмент»

  Спеціалізація

  Менеджмент організацій і адміністрування

  192 «Будівництво та цивільна інженерія»

  Спеціалізація

  Промислове і цивільне будівництво

  БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
  Готує висококваліфікованих фахівців нової генерації.
  Спеціальність
  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  Спеціалізація

  Товарознавство і комерційна діяльність

  192 «Будівництво та цивільна інженерія»

  Спеціалізація

  Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

  ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Один з наймолодших факультетів університету. Підготовка висококваліфікованих фахівців забезпечується сучасною матеріально-технічною базою, а саме: спеціалізовані лабораторії, сучасні комп’ютерні класи, полігон будівельної техніки.
  Спеціальність
  015 «Професійна освіта»

  Спеціалізація

  Професійна освіта. Машинобудування

  Професійна освіта. Комп’ютерні технології

  073 «Менеджмент»

  Спеціалізація

  Управління проектами

  122 «Комп’ютерні науки»

  Спеціалізація

  Інформаційні управляючі системи та технології

  Управління проектами

  123 «Комп’ютерна інженерія»

  Спеціалізація

  Комп’ютерні системи та мережі

  125 «Кібербезпека»

  Спеціалізація

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  126 «Інформаційні системи та технології»

  Спеціалізація

  Інформаційні системи та технології

  131 «Прикладна механіка»

  Спеціалізація

  Інженерія логістичних систем

  Інженерна механіка

  133 «Галузеве машинобудування»

  Спеціалізація

  Галузеве машинобудування

  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

  Спеціалізація

  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

  Спеціалізація

  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ
  Провідний в Україні з підготовки фахівців в галузі геосистем і технологій, наук про Землю, моніторингу та управління територіями.
  Спеціальність
  193 «Геодезія та землеустрій»

  Спеціалізація

  Геодезія

  Геоінформаційні системи і технології

  Девелопмент нерухомості

  Землеустрій і кадастр

  Космічний моніторинг Землі

  Оцінка землі та нерухомого майна

  242 «Туризм»

  Спеціалізація

  Туризм

  ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ
  Науково-освітній, методичний і професійний центр з підготовки фахівців для будівельної галузі України.
  Спеціальність
  101 «Екологія»

  Спеціалізація

  Екологія, охорона навколишнього середовища

  144 «Теплоенергетика»

  Спеціалізація

  Енергетичний менеджмент

  183 «Технології захисту навколишнього середовища»

  Спеціалізація

  Технології захисту навколишнього середовища

  192 «Будівництво та цивільна інженерія»

  Спеціалізація

  Водопостачання та водовідведення

  Гідротехнічне будівництво

  Теплогазопостачання і вентиляція

  ФАКУЛЬТЕТ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ
  Наймолодший в університеті, що стрімко розвивається, де впроваджуються передові світові методики просторового планування, використовуються найсучасніші комп’ютерні технології.
  Спеціальність
  081 «Право»

  Спеціалізація

  Будівельне та містобудівне право

  192 «Будівництво та цивільна інженерія»

  Спеціалізація

  Автомобільні дороги та аеродроми

  Міське будівництво і господарство

  СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  Освітній рівень –БАКАЛАВР

  015 «Професійна освіта»

  Спеціалізація

  Професійна освіта. Машинобудування

  Професійна освіта. Комп’ютерні технології

  022 «Дизайн»

  Спеціалізація

  Промисловий дизайн

  023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

  Спеціалізація

  Образотворче мистецтво

  051 «Економіка»

  Спеціалізація

  Економіка підприємства

  071 «Облік і оподаткування»

  Спеціалізація

  Облік і аудит

  073 «Менеджмент»

  Спеціалізація

  Менеджмент організацій і адміністрування

  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  Спеціалізація

  Товарознавство і комерційна діяльність

  081 «Право»

  Спеціалізація

  Будівельне та містобудівне право

  101 «Екологія»

  Спеціалізація

  Екологія, охорона навколишнього середовища

  122 «Комп’ютерні науки»

  Спеціалізація

  Інформаційні управляючі системи та технології

  123 «Комп’ютерна інженерія»

  Спеціалізація

  Комп’ютерні системи та мережі

  125 «Кібербезпека»

  Спеціалізація

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  126 «Інформаційні системи та технології»

  Спеціалізація

  Інформаційні системи та технології

  131 «Прикладна механіка»

  Спеціалізація

  Інженерія логістичних систем

  Інженерна механіка

  133 «Галузеве машинобудування»

  Спеціалізація

  Галузеве машинобудування

  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

  Спеціалізація

  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

  144 «Теплоенергетика»

  Спеціалізація

  Енергетичний менеджмент

  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

  Спеціалізація

  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  183 «Технології захисту навколишнього середовища»

  Спеціалізація

  Технології захисту навколишнього середовища

  191 «Архітектура та містобудування»

  Спеціалізація

  Архітектура будівель і споруд

  Містобудування

  Дизайн архітектурного середовища

  192 «Будівництво та цивільна інженерія»

  Спеціалізація

  Промислове і цивільне будівництво

  Міське будівництво і господарство

  Автомобільні дороги та аеродроми

  Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

  Теплогазопостачання і вентиляція

  Водопостачання та водовідведення

  Гідротехнічне будівництво

  193 «Геодезія та землеустрій»

  Спеціалізація

  Геодезія

  Геоінформаційні системи і технології

  Космічний моніторинг Землі

  Оцінка землі та нерухомого майна

  Землеустрій і кадастр

  242 «Туризм»

  Спеціалізація

  Туризм

  СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  Освітній рівень –МАГІСТР

  015 «Професійна освіта»

  Спеціалізація

  Професійна освіта. Машинобудування

  Професійна освіта. Комп’ютерні технології

  023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

  Спеціалізація

  Образотворче мистецтво

  051 «Економіка»

  Спеціалізація

  Економіка підприємства

  073 «Менеджмент»

  Спеціалізація

  Менеджмент організацій і адміністрування

  Управління проектами

  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  Спеціалізація

  Товарознавство і комерційна діяльність

  101 «Екологія»

  Спеціалізація

  Екологія, охорона навколишнього середовища

  122 «Комп’ютерні науки»

  Спеціалізація

  Управління проектами

  123 «Комп’ютерна інженерія»

  Спеціалізація

  Комп’ютерні системи та мережі

  125 «Кібербезпека»

  Спеціалізація

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

  126 «Інформаційні системи та технології»

  Спеціалізація

  Інформаційні системи та технології

  131 «Прикладна механіка»

  Спеціалізація

  Інженерія логістичних систем

  133 «Галузеве машинобудування»

  Спеціалізація

  Галузеве машинобудування

  141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

  Спеціалізація

  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

  144 «Теплоенергетика»

  Спеціалізація

  Енергетичний менеджмент

  151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

  Спеціалізація

  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  191 «Архітектура та містобудування»

  Спеціалізація

  Архітектура будівель і споруд

  Містобудування

  Дизайн архітектурного середовища

  192 «Будівництво та цивільна інженерія»

  Спеціалізація

  Автомобільні дороги та аеродроми

  Вартісний інжиніринг в будівництві

  Водопостачання та водовідведення

  Гідротехнічне будівництво

  Міське будівництво і господарство

  Промислове і цивільне будівництво

  Реконструкція будівель і споруд

  Теплогазопостачання і вентиляція

  Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

  193 «Геодезія та землеустрій»

  Спеціалізація

  Геодезія

  Геоінформаційні системи і технології

  Девелопмент нерухомості

  Землеустрій і кадастр

  Космічний моніторинг Землі

  Оцінка землі та нерухомого майна