Факультети

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Готує бакалаврів за напрямами «Інженерна механіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерні науки», «Педагогічна освіта», спеціалістів і магістрів за спеціальностями: підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; автоматизоване управління технологічними процесами; інформаційні управляючі системи і технології; інформаційні технології проектування;

управління проектами. Професійне навчання за профілем: виробництво, експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх і меліоративних машин та обладнання; комп`ютерні технології в управлінні й навчанні.

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Готує бакалаврів за напрямами «Архітектура» і «Мистецтво», спеціалістів і магістрів за спеціальностями: архітектура будівель і споруд; містобудування; дизайн архітектурного середовища; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Готує бакалаврів за напрямами «Будівництво» і «Менеджмент», спеціалістів і магістрів за спеціальностями: промислове та цивільне будівництво; менеджмент організації.

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Готує бакалаврів за напрямом «Будівництво», спеціалістів і магістрів за спеціальностями: технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
готує бакалаврів за напрямом «Торгівля».

.ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ
Готує бакалаврів за напрямами «Будівництво» і «Геодезія, картографія та землевпорядкування», спеціалістів і магістрів за спеціальностями:  міське будівництво і господарство;  геодезія; землевпорядкування та кадастр;
геоінформаційні системи та технології.

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ (ФІСЕ)
Готує бакалаврів за напрямами «Будівництво», «Водні ресурси» і «Екологія», спеціалістів і магістрів за спеціальностями: екологія та охорона навколишнього середовища; теплогазопостачання і вентиляція; споруди і обладнання водопостачання і водовідведення; водопостачання та водовідведення.

ФАКУЛЬТЕТ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ
продовжує багаторічні традиції підготовки високоякісних фахівців-містобудівників, яка здійснюється в університеті з 1948 року. Сьогодні факультет стрімко розвивається та має на меті підняття якості підготовки фахівців до європейської. Факультет має тісні зв’язки з відомими вітчизняними та європейськими спеціалістами. В рамках міжнародного співробітництва та академічної мобільності студентів і викладачів, факультет приймає зарубіжних гостей з європейських університетів, проводить традиційні міжнародні заходи за участю закордонних та вітчизняних фахівців, студентів та викладачів з усієї України. В навчальному процесі викладачі факультету впроваджують передові світові методики просторового планування, використовують найсучасніші комп’ютерні технології.