Відділ ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації

Начальник відділу:
Гарнець Володимир Миколайович

· Відділ створений з метою організації роботи щодо ліцензування і акредитації напрямів підготовки, спеціальностей, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Адреса:

м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31,

лабораторний корпус,

кімната 8105,

телефон: 245-42-21,

еmail: vppkknuba@ukr.net

Склад відділу:

1. Гарнець Володимир Миколайович – начальник відділу;

2. Лебейчук Наталія Володимирівна – провідний фахівець;

3. Джафарова Тетяна Аліївна – провідний фахівець;

4. Зимовська Ірина Петрівна – провідний фахівець;

5. Студзинська Олена Віталіївна – фахівець 1 категорії.

Напрями роботи відділу:

· Підготовка та проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи за відповідними напрямами, спеціальностями, освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.

· Забезпечення учбового процесу з підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України та інших країн.

· Робота відділу базується на Законі України «Про вищу освіту» та нормативно-правових документах МОН України щодо забезпечення ліцензування та акредитації напрямків підготовки та спеціальностей.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Період 2017 року:

 • Акредитація ОПП Економіка підприємства
 • Акредитаційна справа: освітньо-професійної програми “Професійна освіта (Машинобудування)” Підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні Галузь знань 01 “Освіта” Спеціальність 015 “Професійна освіта (Машинобудування)”
 • Професійна_освіта. Комп’ютерні_технології
 • Відомость інформаційного забезпечення спеціальності 126 “Інформаційні системи і технології” бакалавр
 • Відомость навчально-методичного забезпечення спеціальності 126 “Інформаційні системи і технології” бакалавр
 • Відомості про інформаційне та навчально-методичне забезпечення спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 192_Будівництво_цивильна_інженерія
 • Відомість інформзабезпечення спеціальності_126_ІСТ
 • Відомість навчально-методичного забезпечення спеціальності_126_ІСТ
 • Відомість інформзабезпечення спеціальності_122_КН
 • Відомість навчально-методичного забезпечення спеціальності_122_КН
 • Навчально-методичне забезпечення 191 Архітектура та містобудування”
 • Інформаційне забезпечення 191 Архітектура та містобудування”
 • Відомість інформзабезпечення спеціальності_кафедра ОП і НС “Екологія”
 • Відомість навчально-методичного забезпечення_кафедра ОП і НС “Екологія”
 • Відомість навчально-методичного забезпечення ГІСУТ Факультет
 • Відомість інформзабезпечення спеціальності_ГАЛУЗЕВЕ_МАШИНОБУДУВАННЯ
 • Відомість навчально-методичного забезпечення спеціальності_ГАЛУЗЕВЕ_МАШИНОБУДУВАННЯ
 • Ліцензування кафедри рисунка
 • Відомість інформзабезпечення спеціальності_151_АКІТ
 • Відомість інформзабезпечення спеціальності_122_КН
 • Відомість навчально-методичного забезпечення спеціальності_122_КН
 • Період 2016 року:

 • 01 Освіта. 015 Професійна освіта (машинобудування)
 • 01 Освіта. 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології)
 • 12 Інформаційні технології. 125 Кібербезпека
 • 14 Електрична інженерія
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Інформаційне забезпечення зі спеціальності Облік та аудит
 • Інформаційне забезпечення зі спеціальності Економіка