Відділ ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації

Начальник відділу:

Пристайло Микола Олексійович

· Відділ створений з метою організації роботи щодо ліцензування і акредитації напрямів підготовки, спеціальностей, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Адреса:

м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31,

лабораторний корпус,

кімната 8105,

телефон: 245-42-21,

еmail: vppkknuba@ukr.net

Склад відділу:

1. Пристайло Микола Олексійович – начальник відділу;

2. Лебейчук Наталія Володимирівна – провідний фахівець;

3. Джафарова Тетяна Аліївна – провідний фахівець;

4. Зимовська Ірина Петрівна – провідний фахівець;

5. Студзинська Олена Віталіївна – фахівець 1 категорії.

Напрями роботи відділу:

· Підготовка та проведення ліцензійної та акредитаційної експертизи за відповідними напрямами, спеціальностями, освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.

· Забезпечення учбового процесу з підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України та інших країн.

· Робота відділу базується на Законі України «Про вищу освіту» та нормативно-правових документах МОН України щодо забезпечення ліцензування та акредитації напрямків підготовки та спеціальностей.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Період 2018 року:

Висновок експертної комісії МОН щодо акредитації напряму підготовки Машинобудування

Висновки експертної комісії щодо акредитації напряму підготовки Економіка підприємства

Висновок експертної комісії щодо акредитації напряму підготовки Облік і аудит

Період 2017 року:

Період 2016 року: