Центр інформаційних систем і комунікацій

Щодо недопущення завдання шкоди інтересам держави у сфері інформаційної безпеки

Розпорядження про правила публікації даних на офіційному сайті КНУБА

Наказ-інформування щодо новин на офіційному сайті КНУБА від 10.04.2013 р. № 119

Доповнення до наказу. Вимоги щодо подання матеріалу для новин на офіційному сайті КНУБА

Центр інформаційних систем і комунікацій (ЦІСК КНУБА) був створений в 2018 році на базі інформаційно-обчислювального центру, редакційно-видавничої групи та лабораторії комп’ютерних технологій. Це було обумовлено гострою необхідністю виконання завдань щодо впровадження, експлуатації та супроводження комп’ютерних інформаційних технологій в університеті.

 

 

Начальник ЦІСК КНУБА
Тисленко Олександр Борисович

На той час у КНУБА була здійснена значна робота із розвитку технічної бази і впровадження в навчальну, методичну, наукову і управлінську діяльність інформаційних технологій. Разом із тим, тогочасна організація розробки, впровадження і використання комп’ютерних засобів не відповідала новим завданням щодо подальшого розвитку ефективних технологій в усіх сферах діяльності університету. З метою впорядкування і підвищення результативності робіт з використанням комп’ютерних інформаційних технологій і був створений Інформаційно-обчислювальний центр.
Сьогодні Інформаційно-обчислювальний центр КНУБА складається з трьох відділів, а саме: відділу комп’ютерної графіки, дизайну та мультимедійних розробок, відділу комунікацій та інформаційно-технічної підтримки і відділу інформаційних технологій.

Із бездоганною роботою відділу інформаційних технологій пов’язана організація роботи загальноуніверситетських комп’ютерних мультимедійних класів та їх повне технічне супроводження, технічна підтримка, ремонт, гарантійне та пост-гарантійне обслуговування всієї оргтехніки університету, а саме: персональних комп’ютерів, принтерів, моніторів, мультимедійних проекторів та багато інших сучасних приладів.
Таким чином, завдяки діяльності Інформаційно-обчислювальному центру КНУБА в університеті розвивається та постійно удосконалюється комп’ютерна мережа із доступом до всесвітньої мережі Internet, забезпечується навчальний процес у загальноуніверситетських комп’ютерних класах, впроваджуються сучасні інформаційні технології в роботу підрозділів університету, своєчасно забезпечується навчальний процес необхідними науковими та методичними виданнями високої якості.

Завдяки злагодженій роботі ЦІСК КНУБА сьогодні матеріально-технічна база комп’ютерної оргтехніки університету нараховує більш ніж 1200 персональних комп’ютерів, близько 300 сучасних лазерних та струменевих кольорових принтерів, понад 30 мультимедійних проекторів, близько 35-ти надпотужних точок доступу Wi-Fi до мережі Internet.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • бере участь у розвитку комп’ютерної мережі та вузла Internet університету та забезпеченні їх функціонування;
  • забезпечує навчальний процес у загальноуніверситетських комп’ютерних класах з підключенням їх до мережі університету та всесвітньої інформаційної мережі;
  • впроваджує сучасні інформаційні технології в роботу підрозділів університету;
  • своєчасно забезпечує навчальний процес необхідними науковими та методичними виданнями високої якості;
  • організує видавничу діяльність у встановленому порядку.

Відділ комп’ютерної графіки, дизайну та мультимедійних розробок займається впровадженням
графічних технологій, інформаційною та технічною підтримкою офіційного web-сайту університету, розробкою та створенням макетів графічної й рекламної продукції для друкованих видань університету.
Телефон: 1-84.

Відділ комунікацій та інформаційно-технічної підтримки забезпечує роботу комп’ютерної мережі університету та вузла internet; освоює та передає у відділ впровадження загальноуніверситетських інформаційних технологій та редакційно-видавничий відділ сучасне програмне забезпечення; здійснює супроводження сучасного програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій організації та управління навчальним процесом.
Телефон: (044) 248-30-28.

Відділ інформаційних технологій організує роботу загальноуніверситетських класів, а також їхнє матеріально-технічне забезпечення; здійснює технічне забезпечення видавничої діяльності університету.
Телефон: (044) 248-30-28.

Контактний телефон
Начальник ЦІСК КНУБА
Тисленко Олександр Борисович
Телефон: 4-37
(044) 248-30-53

Фотогалерея: