Цивільний захист

Наказ начальника цивільного захисту про організацію підготовки працівників та формувань цивільного захисту у 2016 році
Тема-1.Кодекс1-4
Тема-2.Кодекс-5-8
Тема-3
Тема-4
Тема-5
Тема-6
Тема-7
Тема-8
Тема-9.-Евакуація
Тема-10
Тема-11
Тема-12
Журнал-для-служб-2016
Журнал-обл.-занять-з-ЦЗ-2016
Наказ-про-удосконалення-організації-ЦЗ-2016.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  КНУБА

”_05_” ____02_____2015р.

                                 м. Київ

№  1- ЦЗ 

 

 

 

Про організацію та підготовку навчальних груп, формувань університету в 2015 році.

 Головними завданнями підготовки керівного складу, навчальних груп, формувань діям в умовах загрози та виникнення НС техногенного і природного характеру, терористичних проявів, на основі законодавства вважати:

1. підтримання в готовності до сталого функціонування підсистеми,
готовності до проведення ефективних заходів щодо захисту учасників
навчально-виховного процесу ;
2.  забезпечення принципу обов’язковості навчання у сфері ЦЗ усіх
категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на яких поширюється дія
законів у сфері ЦЗ;
3. організацію й проведення підготовки керівного складу усіх рівнів,
персоналу, студентів організації і діям у разі загрози та виникнення НС.

Відповідно Кодексу цивільного захисту України та розпорядженням виконавчої влади КМДА № 1570 від 31.12.2014 р. про
”Затвердження організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення м. Києва у 2015 році цивільного захисту та діям у надзвичайних ситуаціях ” підготовку груп, формувань спланувати і проводити щорічно, згідно поданих списків в штаб ЦЗ університету.
З метою виконання головного завдання та основних напрямків діяльності у сфері цивільного захисту у 2015 році, усунення недоліків які були в 2014 році.

Наказую:

 1. Призначити слідуючих керівників груп та їх заступників:
 2. Начальнику штабу ЦЗ і керівникам груп завести журнали обліку та
  відвідування занять, мати відповідну папку з матеріалами по цивільному
  захисту та відповідними керівними документами.
 3. Для занять використовувати літературу і методичні посібники, які є в бібліотеці. Тематика підготовки особового складу груп дається в журналі обліку. Всього занять 13 годин. Формувань 15 годин. Тематику спеціальної підготовки особового складу груп формувань, ланок, служб, бригад, дружин начальники (командири) повинні отримати в штабі ЦЗ за адресою:

  вул. Освіти 4, кім. 312. до 25.02.2015 року

 4. Підготовку осіб керівного складу проводити в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м. Києві згідно з поданими заявками. Спеціальне об’єктове тренування з цивільного захисту (СОТ) провести 22 жовтня 2015 року
 5. оборони м. Києві згідно з поданими заявками. Комплексне об’єктове навчання (КОН) провести 15 -16 жовтня 2013 року

 6. Начальники служб, дружин, ланок, постів, керівники груп, формувань заняття з особовим складом проводять щомісячно за темами , які розроблені штабом ЦЗ і надаються в журналі обліку.
 7. Для навчання керівного складу, формувань ЦЗ, робітників і службовців діям у надзвичайних ситуаціях в мирний час та особливий період створити навчально-матеріальну базу цивільного захисту:
  – навчальний клас ЦЗ;
  – консультативний пункт ЦЗ;
  – куточок ЦЗ.
  Відповідальні за створення матеріальної бази начальник штабу ЦЗ, служба матеріально-технічного забезпечення та планово-фінансовий відділ
 8. Навчальний рік розпочати з 26 лютого 2015 року, закінчити 13 листопада 2015 року.
 9. Керівникам факультетів, відділів, служб наказ довести до своїх підрозділів
  та особового складу груп формувань університету.
 10. Контроль за виконанням вимог Наказу залишаю за собою.

Начальник ЦЗ Ректор КНУБА

д.ек.н.  професор                                                                            П.М. Куліков

______________________________________________________________

Проект наказу розробив
Начальник штабу ЦЗ КНУБА                                                                 В.І. Бунін

Відеоролик “Подлинная история Чернобыльской битвы

Лекції на 2015

Наказ №5-ЦЗ від 05.02.2015
КОДЕКС України про ЦЗ від 01.07.2013р