Екологічна безпека та природокористування

Рік заснування: 2008
Проблематика: висвітлення оцінки
впливу на навколишнє середовище будівель і споруд різного призначення, розгляд
питань охорони та раціонального використання атмосферних, водних та земельних
ресурсів
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14146-3117 Р від 27.05.2008
Періодичність:> 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська,
англійська
Засновники: Київський національний
університет будівництва і архітектури; Інститут телекомунікацій і глобального
інформаційного простору
Головні редактори: Волошкіна О.С., доктор
технічних наук; Трофимчук О.М., доктор технічних наук
Відповідальний секретар: Клімова І.В., кандидат
технічних наук
Члени редколегії: Білявський О.Ю.,
д-р геол.-мінерал. наук; Биченок М.М., д-р техн. наук; Вижва С.А.,
д-р геол. наук;Довгий С.О., чл.-кор. НАН України; Заграй Я.М.,
д-р хім. наук; Калюх Ю.І., д-р техн. наук; Качинський А.Б., д-р техн.
наук; Коржнєв М.М., д-р геол.-мін. наук; Малкін Е.С., д-р техн. наук;
Олійник О.Я., чл.-кор. НАН України; Павлишин В.І., д-р геол.-мінерал.
наук; Прокопчук І.Т., д-р техн. наук; Рибаков Л.О., д-р техн. наук;Соботович Е.В.,
акад. НАН України; Терновцев В.О., д-р техн. наук; Трофімович В.В.,
канд. техн. наук; Тугай А.М., д-р техн. наук; Удод В.М., д-р біол.
наук; Шнюков С.Є., д-р геол. наук; Яковлєв Є.О., д-р техн. наук
>Київський національний
університет будівництва і архітектури
Повітрофлотський просп., 31, кімн. 247, Київ, Україна, 03037
Тел.: (380-44) 245-54-91, 245-48-44
E-mail: stf@knubа.edu.ua
Архів номерів: Номер 1
Номер 2
Номер 3