НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Начальник відділу
Скляров Ігор Олександрович
– кандидат технічних наук, доцент
кафедри металевих та
дерев’яних конструкцій.

Навчально-методичний відділ створено з метою організаційно-методичного забезпечення та вдосконалення навчального процессу в університеті.

Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом КНУБА, який підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання та функції відділу

  1. Вивчення, узагальнення та впровадження в навчальний процес прогресивних технологій навчання, активних форм і методів проведення навчального процесу.
  2. Вивчення стану та розробка заходів щодо навчально-методичного забезпечення навчального процессу, а саме:

контроль за наявністю та своєчасним оновленням освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм спеціальностей;

– контроль за станом розробки навчальних та робочих навчальних програм дисциплін;

– контроль за станом розробки програм навчальних, виробничих та інших видів практик;

– аналіз забезпечення навчально-методичною літературою навчальних дисциплін: підручники, навчальні посібники, методичні вказівки з начальних дисциплін, державних екзаменів, щодо виконання дипломних робіт, завдання та плани практичних, семінарських, лабораторних робіт, пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін.

  1. Планування та організація роботи навчально-методичної ради університету, координація роботи навчально-методичних рад факультетів та методичних комісій спеціальностей з питань підвищення якості професійної підготовки фахівців.
  2. Адаптація та впровадження в навчальний процес нормативної документації з питань підвищення ефективності навчально-методичної роботи університету та підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців.
  3. Організація та проведення навчально-методичних конференцій, нарад, семінарів з питань підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців.
  4. Контроль за впровадженням нових форм документації щодо організації навчального процесу.

Начальник відділу:

Скляров Ігор Олександрович

Співробіники відділу:

Омельченко Наталя Василівна – методист І категорії;

Колосова Наталя Григорівна – методист І категорії;

Верзум Валентина Матвіївна – провідний фахівець;

Мойсеєнко Наталя Аркадіївна – фахівець І категорії.

Контактні телефони:

241-54-79

Документи:
ПОЛОЖЕННЯ про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра

Положення про планування та щорічне оцінювання роботи НПП КНУБА
Положення про заходи щодо запобігання плагіату в КНУБА

Норми часу для планування навчальної роботи викладачів
Критерії нарахування додаткових балів до рейтингу студентів
Положення про призначення і виплату стипендій
Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій

План видання навчальної літератури на 2017 рік
Положення про порядок створення та організацію роботи ДЕК у КНУБА
Положення про організацію практик студентів КНУБА
Звіт за результатами повторної перевірки кафедр
План роботи Навчально-методичної ради на 2016-2017 н.р.
Звіт про результати перевірки кафедр у 2015/2016 н.р
Положення про критерії оцінювання знань студентів в Київському національному університеті будівництва і архітектури
Правила внутрішнього розпорядку КНУБА
Положення про організацію навчального процесу КНУБА
Положення про про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників КНУБА
Анкетування 5 курс
“Положення про кураторів академ. груп КНУБА”