НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Начальник відділу
Скляров Ігор Олександрович
– кандидат технічних наук, доцент
кафедри металевих та
дерев’яних конструкцій.

Навчально-методичний відділ створено з метою організаційно-методичного забезпечення та вдосконалення навчального процессу в університеті.

Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом КНУБА, який підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання та функції відділу

  1. Вивчення, узагальнення та впровадження в навчальний процес прогресивних технологій навчання, активних форм і методів проведення навчального процесу.
  2. Вивчення стану та розробка заходів щодо навчально-методичного забезпечення навчального процессу, а саме:

контроль за наявністю та своєчасним оновленням освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм спеціальностей;

– контроль за станом розробки навчальних та робочих навчальних програм дисциплін;

– контроль за станом розробки програм навчальних, виробничих та інших видів практик;

– аналіз забезпечення навчально-методичною літературою навчальних дисциплін: підручники, навчальні посібники, методичні вказівки з начальних дисциплін, державних екзаменів, щодо виконання дипломних робіт, завдання та плани практичних, семінарських, лабораторних робіт, пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін.

  1. Планування та організація роботи навчально-методичної ради університету, координація роботи навчально-методичних рад факультетів та методичних комісій спеціальностей з питань підвищення якості професійної підготовки фахівців.
  2. Адаптація та впровадження в навчальний процес нормативної документації з питань підвищення ефективності навчально-методичної роботи університету та підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців.
  3. Організація та проведення навчально-методичних конференцій, нарад, семінарів з питань підвищення рівня професійно-практичної підготовки фахівців.
  4. Контроль за впровадженням нових форм документації щодо організації навчального процесу.

Начальник відділу:

Скляров Ігор Олександрович

Співробіники відділу:

Омельченко Наталя Василівна – методист І категорії;

Колосова Наталя Григорівна – методист І категорії;

Верзум Валентина Матвіївна – провідний фахівець;

Мойсеєнко Наталя Аркадіївна – фахівець І категорії.

Контактні телефони:

241-54-79

Документи:

План видання 2018-2

Результати перевірки атестаційних робіт магістрів у 2017/2018 н.р. на наявність академічного плагіату:

Звiт про перевiрку атестацiйних робiт магiстрiв на плагiат 17_18

Положення про публікацію електронних навчально-методичних видань

Основні вимоги та правила оформлення рукописів

ПОЛОЖЕННЯ про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра

Положення про планування та щорічне оцінювання роботи НПП КНУБА
Положення про заходи щодо запобігання плагіату в КНУБА

Норми часу для планування навчальної роботи викладачів
Критерії нарахування додаткових балів до рейтингу студентів
Положення про призначення і виплату стипендій
Порядок формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій

План видання навчальної літератури на 2017 рік
Положення про порядок створення та організацію роботи ДЕК у КНУБА
Положення про організацію практик студентів КНУБА
Звіт за результатами повторної перевірки кафедр
План роботи Навчально-методичної ради на 2016-2017 н.р.
Звіт про результати перевірки кафедр у 2015/2016 н.р
Положення про критерії оцінювання знань студентів в Київському національному університеті будівництва і архітектури
Правила внутрішнього розпорядку КНУБА
Положення про організацію навчального процесу КНУБА
Положення про про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників КНУБА
Анкетування 5 курс
“Положення про кураторів академ. груп КНУБА”